News

Monday 5 December 2022

Terms of Reference

Terms of Reference

 

I. Background

Save the Children believes every child deserves a future. Around the world and in Kosovo, we give children a healthy start in life, the opportunity to learn and protection from harm. We do whatever it takes for children – every day and in times of crisis – transforming their lives and the future we share.

Thursday 27 October 2022

Termat e References (TeR): Pesë (5) Mobilizuese/Asistente të komunitetit për KZhFH, nga një (1) në lokacionet si më poshtë: Barilevë (Prishtinë), Demjan 2 (Gjakovë), Ozdrim (Pejë), Zhabar (Mitrovicë), dhe Lubavec (Skenderaj)

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Kujdesit dhe Zhvillimit gjatë Fëmijërisë së Hershme-KZhFH në Kosovë

 

Termat e References (TeR)

Thursday 29 September 2022

Termat e Referencës- Ri-shpallje: Një (1) Mobilizues/e të Komunitetit për ZHKFH, për Krajk

Termat e Referencës- Ri-shpallje

 

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Zhvillimit dhe Kujdesit në Fëmijëri të Hershme (ZhKFH) në Kosovë

 

Një (1) Mobilizues/e të Komunitetit për ZHKFH, për Krajk.

 

I. Historiku

Thursday 1 September 2022

Një (1) Mobilizues/e të Komunitetit për ZHKFH, për Krajk

Termat e Referencës

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Zhvillimit dhe Kujdesit në Fëmijëri të Hershme (ZhKFH) në Kosovë 

Një (1) Mobilizues/e të Komunitetit për ZHKFH, për Krajk

I. Historiku

Tuesday 9 August 2022

Terms of Reference (ToR): Three (3) local thematic experts/ one (1) local company, to support the provision of psycho-social support for the most vulnerable groups in Kosovo, provided by licensed NGOs

Strengthening social services provision for the most vulnerable groups in Kosovo, in response to COVID-19

Terms of Reference (ToR): Three (3) local thematic experts/ one (1) local company, to support the provision of psycho-social support for the most vulnerable groups in Kosovo, provided by licensed NGOs

1.       Background on Save the Children

 

Pages