Child Protection

Tuesday 21 July 2020

Hyn në fuqi Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës në Kosovë. Save the Children dhe Syri i Vizionit bëjnë thirrje për respektim të këtij ligji dhe ndalim të ndëshkimit trupor në të gjitha mjediset.

Hyn në fuqi Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës në Kosovë. Save the Children dhe Syri i Vizionit bëjnë thirrje për respektim të këtij ligji dhe ndalim të ndëshkimit trupor në të gjitha mjediset.

Thursday 18 July 2019

Kosovo bans Corporal Punishment in all Settings

 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës me 76 vota për, miraton ligjin për mbrojtjën e fëmijës dhe ndalon ndëshkimin trupor të fëmijëve me ligj në të gjitha hapësirat.

Thursday 31 January 2019

Project Management Cycle Training

Training on Project Cycle Management (PCM), organizational skills, budgeting and financial sustainability for 27 non-governmental organizations providing social services to vulnerable children, adults, victims of trafficking and domestic violence and the elderly through European Union-funded sub-grants.

Wednesday 21 November 2018

"YES, CHILDREN CAN!": OUR CALL FOR PROMOTING THE RIGHTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN KOSOVO / "PO, FËMIJËT MUNDEN!": THIRRJA JONË DREJT PROMOVIMIT TË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË KOSOVË

OUR WORK IN PROMOTING THE RIGHTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN KOSOVO 

 

PUNA JONË DREJT PROMOVIMIT TË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË KOSOVË

Friday 2 November 2018

Call for Applicants: Local Consultant or Company to develop documentation of community-based services model for children with disabilities and cost analysis for sustainable funding of such services

 

Terms of Reference 

Local Consultant or Company to develop documentation of community-based services model for children with disabilities and cost analysis for sustainable funding of such services

 

Background

Pages