Child Protection

Monday 30 August 2021

The children led group ‘Respect Our Rights (ROR) organized the camp‘ Think for a Better Earth for Children ’, with the support of Save the Children in Kosovo and Syri i Vizionit

Prishtina, 30 August 2021: The children's led group 'Respect Our Rights' (ROR) with the support of the non-governmental organizations Save the Children in Kosovo and the Eye of Vision with funding from the Swedish International Cooperation Agency - SIDA, organized, on August 26, 2021 from 10:00 to 17:00 the ecological camp 'Think of a better earth for children'.

Friday 20 August 2021

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 

 

Save the Children in Kosovo uz podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu pokrenulo je trideset pod-grantova za pružanje socijalnih usluga najugroženijim grupama 

Friday 20 August 2021

PRESS RELEASE

PRESS RELEASE

 

Save the Children in Kosovo with the support of the European Union Office in Kosovo announced the distribution of thirty sub-grants to provide social services to the most vulnerable groups 

Thursday 19 August 2021

KOMUNIKATË PËR MEDIA

KOMUNIKATË PËR MEDIA

 

Save the Children në Kosovë me mbështetje të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë lansuan tridhjetë nën-grante për ofrimin e shërbimeve sociale për grupet më të cënueshme 

Tuesday 21 July 2020

Hyn në fuqi Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës në Kosovë. Save the Children dhe Syri i Vizionit bëjnë thirrje për respektim të këtij ligji dhe ndalim të ndëshkimit trupor në të gjitha mjediset.

Hyn në fuqi Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës në Kosovë. Save the Children dhe Syri i Vizionit bëjnë thirrje për respektim të këtij ligji dhe ndalim të ndëshkimit trupor në të gjitha mjediset.

Pages