Child Rights Governance

Tuesday 19 October 2021

Termat e Referencës/ Terms of Reference

Terms of Reference

Consultant/Local Company to assess needs for funding and support development of fundraising strategies of regional programme partners

IBackground

Friday 1 October 2021

Ri-shpallje: Termat e Referencës/ Re-advertisement: Terms of Reference/ Ponovno oglašavanje: Opis zadatka

 

Ri-shpallje: Termat e Referencës

Kompani vendore për ta krijuar një platformë të përshtatshme për fëmijët në internet për të mundësuar mësimnxënien dhe angazhimin e grupeve të udhëhequra nga fëmijët në proceset e vendimmarrjes për çështjet me ndikim në jetën e tyre

Friday 24 September 2021

TERMS OF REFERENCE/TERMAT E REFERENCËS/OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

Terms of Reference

 

Local company to develop a child friendly web platform to enable learning and engagement of child-led groups in decision-making processes for matters impacting them

1.  Background

Friday 27 August 2021

Grupi i fëmijëve ‘Respect Our Rights (ROR) organizoi kampin ‘Mendo Për një Tokë më të Mirë për Fëmijët’, me mbështetje të Save the Children në Kosovë dhe Syri i Vizionit

 

Prishtinë, 27 gusht 2021: Grupi i fëmijëve ‘Respect Our Rights’ (ROR) me mbështetje të organizatave jo-qeveritare Save the Children në Kosovë dhe Syri i Vizionit me financim nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar- SIDA, e organizoi dje, me datë 26 gusht 2021 nga ora 10:00 deri në orën 17:00 kampin ekologjik ‘Mendo për një tokë më të mirë për fëmijët’.

Friday 9 March 2018

Save the Children in Kosovo completes First Stage of the CRSA

Save the Children in Kosovo successfully kicked off the process of drafting the Country Strategy Plan 2019 – 2021, by completing the first phase of the Child Rights Situation Analysis (CRSA). The CRSA is a crucial step in the strategy planning process as it provides a baseline assessment of the current state of child rights which allows us to have a more informed analysis of strategic priorities, opportunities and gaps as we create the 3-year Country Strategic Plan.

Pages