Education

Tuesday 21 July 2020

Save the Children nënshkruan marrëveshje partneriteti me tetë komuna për të vazhduar mbështetjën e edukimit gjatë fëmijërisë së hershme për fëmijët 0-6 vjeç në Kosovë.

Save the Children nënshkruan marrëveshje partneriteti me tetë komuna për të vazhduar mbështetjën e edukimit gjatë fëmijërisë së hershme për fëmijët 0-6 vjeç në Kosovë.

Thursday 21 May 2020

Bringing smiles to the faces of children 0-6 from rural areas in Kosovo

Bringing smiles to the faces of children 0-6 from rural areas in Kosovo

Thursday 21 May 2020

Save the Children supports inclusive education of children with disabilities during the COVID-19 pandemic

Save the Children supports inclusive education of children with disabilities during the COVID-19 pandemic

Tuesday 12 May 2020

Save the Children dhe MASHTI lansojnë platformen Arsimi Gjithëpërfshirës në distancë

Save the Children mbështet Ministrinë e Edukimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në lansimin e platformës më të re “Arsimi gjithëpërfshirës” (arsimigjitheperfshires.rks-gov.net), me qëllim të ofrimit të mundësive për zhvillim socio-emocional dhe njohës të fëmijëve me nevoja të veçanta. Platforma ofron aktivitete mësimore për fëmijë dhe materiale ndihmëse për prindër/kujdestarë ligjor, mësimdhënës dhe asistentë të fëmijëve me nevoja të veçanta. 

Thursday 20 February 2020

A story of success and holistic progress in Suhodoll, Mitrovica

Meet Erson (4) and his brother Taulant (6). They have been enrolled at the Early Childhood Care and Development centre which opened its doors in September 2018 in Suhodoll, Mitrovica where for the first time such a preschool education has been available.

Pages