Education

Sunday 21 March 2021

Breaking walls of silence through inclusive education

Breaking walls of silence through inclusive education

Monday 15 February 2021

Integrated community-based ECCD services for girls and boys in Gjonaj, Prizren

Integrated community-based ECCD services for girls and boys in Gjonaj

Context

Tuesday 21 July 2020

Save the Children nënshkruan marrëveshje partneriteti me tetë komuna për të vazhduar mbështetjën e edukimit gjatë fëmijërisë së hershme për fëmijët 0-6 vjeç në Kosovë.

Save the Children nënshkruan marrëveshje partneriteti me tetë komuna për të vazhduar mbështetjën e edukimit gjatë fëmijërisë së hershme për fëmijët 0-6 vjeç në Kosovë.

Thursday 21 May 2020

Bringing smiles to the faces of children 0-6 from rural areas in Kosovo

Bringing smiles to the faces of children 0-6 from rural areas in Kosovo

Thursday 21 May 2020

Save the Children supports inclusive education of children with disabilities during the COVID-19 pandemic

Save the Children supports inclusive education of children with disabilities during the COVID-19 pandemic

Pages