Health & Nutrition

Tuesday 2 October 2018

Thirrje për aplikim: Ekspert lokal për hartimin dhe ofrimin e trajnimit dy-ditor për ‘Çrregullimet e spektrit të autizmit dhe kujdesi ndaj fëmijës me autizëm’

Termat e Referencës

“SHËNDETI DHE ZHVILLIMI GJATË FËMIJËRISË SË HERSHME TEK GRUPET E NDJESHME NË KOSOVË”

 

Ekspert lokal për hartimin dhe ofrimin e trajnimit dy-ditor për ‘Çrregullimet e spektrit të autizmit dhe kujdesi ndaj fëmijës me autizëm’

Historiku

Monday 3 September 2018

Thirrje për aplikim: Ekspert vendor për hartimin e një moduli trajnues njëditor për 'Të ushqyerit e fëmijëve të moshës 0-3 vjeç', për mësimdhënësit parashkollorë

Termat e Referencës

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Zhvillimit dhe Kujdesit në Fëmijëri të Hershme (ZhKFH) në Kosovë

Friday 29 June 2018

CEO of Save the Children Switzerland Visits Save the Children in Kosovo

It was a great privilege and pleasure to welcome the CEO of Save the Children Switzerland, Mr. Ömer Güven, to his first visit at our programme in Kosovo on June 26th-27th. We are highly grateful to the continuous support that Save the Children in Switzerland offers to our programme, particularly in funding multiple projects implemented nationwide.

Thursday 7 June 2018

A Win for Children and People with Disabilities in Gjakova

This year, the Municipality of Gjakova celebrated June 1st in a much more special way. Marking International Children's day, the new building of the rehabilitation center "HandiKOS" in Gjakova was opened, the construction and operation of which were made possible through the cooperation of Save the Children in Kosovo and the Municipality of Gjakova. Read the full article to find out more about this special event!

Thursday 22 March 2018

Save the Children is looking for a film maker/production company to film a regional documentary, highlighting the results achieved by “Community Based Services for Children with Disabilities” Regional Project

 Terms of Reference

Related to 

Hiring a film maker/production company for filming a documentary, highlighting the results achieved by “Community Based Services for Children with Disabilities” Project

 

1․ Background Info

 

Pages