Help make Europe and the world a better place for children!

Monday 28 September 2020

Help make Europe and the world a better place for children!

Are you between 11 and 17 years old?

Do you want to make a difference?

Respond to our survey by 30 October by going to bit.ly/EU-child-rights and make your voice heard by the European Union.

__

Ndihmoni t’a bëjmë Evropën dhe botën një vend më të mirë për fëmijët!

 

A jeni ndërmjet moshës 11 dhe 17 vjeçare?

A dëshironi të bëni ndryshimin?

Përgjigju në pyetsorin tonë deri me 30 tetor duke shkuar në bit.ly/EU-child-rights ashtu që zëri i juaj të ndëgjohet nga Bashkimi Evropian.

 

 ____

Pomozite da učinimo da Evropa i svet budu bolje mesto za decu!

Da li ste uzrasta od 11 do 17 godina?

Da li želite da napravite promenu?

Odgovorite na naš upitnik do 30. oktobra klikom na link bit.li/E--child-rights i učinite da se vaš glas čuje od strane Evropske Unije.

###