Humanitarian

Tuesday 21 April 2020

Çfarë është Koronavirusi?

Tuesday 21 April 2020

Fushata vetëdijësuese 1 për krejt-krejt për 1

Save the Children në Kosovë, në bashkëpunim me KCSF, KUSA Kosovo dhe INDEP realizuan video-kampanjen vetëdijësuese për mbrojtje nga koronavirusi. Shumë figura të njohura për publikun dhanë mesazhe sensibilizuese duke i ftuar të gjithë që ti respektojnë udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik duke qëndruar në shtëpi. #RRINËSHTËPI #1PËRKREJTKREJTPËR1. 

 

Thursday 9 November 2017

Save the Children in Kosovo and Handikos give away 6 new wheelchairs for children in Gjakova

Community Based Services for Children with Disabilities Project is Save the Children’s regional initiative in Eurasia, simultaneously implemented in Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina (North-West Balkans), Georgia and Kosovo. Financially supported by Margaret A. Cargill Philanthropist, this project aims to support children with disabilities empowering them to develop abilities, practice independence and enjoy inclusion. It also strengthens families and mobilizes communities to endorse quality services for children with disabilities.