Other

Monday 20 September 2021

TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS

Ekspert Lokal / Kompani për zhvillimin dhe mbajtjen e trajnimit për OJQ-të lokale në Planifikim të rrezikut dhe Reagimi Emergjent 

 

1. Informata

Save the Children është organizata kryesore botërore e pavarur për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime në atë se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Monday 20 September 2021

TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS

Ekspert lokal / kompani për zhvillimin e programit trajnues dhe ofrimin e trajnimit për OJQ-të lokale në ciklin e menaxhimit, raportimi, vlerësimit dhe monitorimit të projekteve

 

1. Informata

Tuesday 7 September 2021

Termat e references/ Projektni zadatak

Termat e referencës 

Konsulent/Kompani për të realizuar trajnim mbi Planifikimin Strategjik, Vlerësimin, dhe Mësimin (PSVM) 

I. Historiku

Save the Children është organizata e pavarur lidere në botë për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime drejt mënyrave se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Thursday 2 September 2021

Termat e references/ Projektni zadatak

Termat e Referencës

 Kompani / individ për fasilitimin, marrjen e shënimeve dhe raportim gjatë seminarit për rishikim përfundimtar për projektet "Forcimi i Organizatave Vendore të Shoqërisë Civile 2017-2021" dhe "Forcimi i Organizatave Rajonale të Shoqërisë Civile 2017-2021".

I.          HISTORIKU

Friday 27 August 2021

RI-SHPALLJE: TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS

Ri-shpallje: Konsulencë për përgatitjen e një raporti mbi modelet e praktikave më të mira në pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimmarrje

 

 I. Informata të përgjithshme

Pages