Other

Thursday 13 February 2020

INVITATION FOR OFFER

 

INVITATION FOR OFFER  

Namely Save the Children in Kosova/o is planning to rent a premise for the office needs in Pristina.

Wednesday 22 January 2020

EMA students visit Save the Children in Kosovo

Ishte kenaqesi qe sot ti mirëpresim diku rreth 20 studente në zyrën tonë në Prishtinë.

Këta studentë janë pjesë e programit EMA në Vjenë të Austrisë ku ata studiojnë Të Drejta të Njeriut dhe Demokratizim.

Ne ndamë me ata njohuritë dhe përvojën tonë në punën me të drejta të fëmijës duke u bazuar në punën tonë në këtë fushë në Kosovë dhe në regjion.

Friday 8 November 2019

SCIK celebrates 100 years Save the Children

 
Monday 14 October 2019

Request for Quotation

Request for Quotation 

Save the Children International Office in Prishtina/KOSOVA, Through the project “Support for better social services for the most vulnerable groups”, funded by the European Union Office in Kosovo and co-financed by Swedish International Development Cooperation Agency, Invites Local companies for conducting a final evaluation of the project. (as per attached, TOR).

Monday 14 October 2019

Termat e referencës/ Terms of Reference/ Opis zadataka

Termat e referencës

Kompani lokale për kryerjen e një vlerësimi përfundimtar të projektit "Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenuara në Kosovë

1.    Informata të përgjithshme

Pages