Other

Tuesday 18 January 2022

Vacancy Announcement: Geographical Coordinator in Ferizaj & Gjilan

Vacancy Announcement

The role: Geographical Coordinator in Ferizaj & Gjilan  

Qualifications and experience

Monday 17 January 2022

Ftesë për aplikim: Një (1) Mobilizues/e të Komunitetit për Zhvillim dhe Kujdes në Fëmijëri të Hershme (ZHKFH) në Sverkë, Klinë

  

                                                      Ftesë për Aplikim

Një (1) Mobilizues/e të Komunitetit për Zhvillim dhe Kujdes në Fëmijëri të Hershme (ZHKFH) në Sverkë, Klinë

 

1.     Historiku

Thursday 23 December 2021

Job Vacancy: Treasury Accountant

 

TITLE:   Treasury Accountant

TEAM/PROGRAMME:  Kosovo Programme

LOCATION: Prishtine

GRADE:   3

Friday 19 November 2021

ToR: Company/Individuals

                                                                             

Re-Advertisment: Terms of Reference

                                                                              

Terms of Reference

Company / individual(s) to design and deliver the workshop on designing virtual campaigns for child rights, environmental protection and climate change

Friday 12 November 2021

Terms of Reference: Local PR/Marketing Company

 

Terms of Reference

Request for Quotation: Local PR/Marketing Company

  

I. Background

Pages