Other

Monday 28 February 2022

PYETJE DHE PERGJIGJE/ QUESTIONS AND ANSWERS/ PITANJA I ODGOVORI

 

 

QUESTIONS AND ANSWERS 

Enhancing Social Services for Vulnerable Groups in Kosovo, in Response to COVID-19 – Sub-Granting Scheme

Monday 7 February 2022

CALL FOR PROPOSALS/ THIRRJE PËR PROPOZIME/ POZIV ZA PODNOSENJE PREDLOGA

CALL FOR PROPOSALS

Tuesday 18 January 2022

Vacancy Announcement: Geographical Coordinator in Ferizaj & Gjilan

Vacancy Announcement

The role: Geographical Coordinator in Ferizaj & Gjilan  

Qualifications and experience

Monday 17 January 2022

Ftesë për aplikim: Një (1) Mobilizues/e të Komunitetit për Zhvillim dhe Kujdes në Fëmijëri të Hershme (ZHKFH) në Sverkë, Klinë

  

                                                      Ftesë për Aplikim

Një (1) Mobilizues/e të Komunitetit për Zhvillim dhe Kujdes në Fëmijëri të Hershme (ZHKFH) në Sverkë, Klinë

 

1.     Historiku

Thursday 23 December 2021

Job Vacancy: Treasury Accountant

 

TITLE:   Treasury Accountant

TEAM/PROGRAMME:  Kosovo Programme

LOCATION: Prishtine

GRADE:   3

Pages