Other

Friday 19 November 2021

ToR: Company/Individuals

                                                                             

Re-Advertisment: Terms of Reference

                                                                              

Terms of Reference

Company / individual(s) to design and deliver the workshop on designing virtual campaigns for child rights, environmental protection and climate change

Friday 12 November 2021

Terms of Reference: Local PR/Marketing Company

 

Terms of Reference

Request for Quotation: Local PR/Marketing Company

  

I. Background

Wednesday 27 October 2021

Terms of Reference: M&E Officer

 

Re-advertisement:  Terms of Reference

Save the Children in Kosova/o is looking to enter into a service agreement with a Monitoring and Evaluation professional, to join its Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL) team.

SCOPE OF ROLE

Position Title: Monitoring and Evaluation (M&E) Officer

Team/Programme: Program Development and Quality (PDQ)

Reports to: MEAL Coordinator

Monday 25 October 2021

Termat e Referencës

 

Termat e Referencës

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Zhvillimit dhe Kujdesit në Fëmijëri të Hershme (ZhKFH) në Kosovë 

Dy (2) Mobilizues/e të Komunitetit për ZHKFH, nga një (1) në lokacionet si më poshtë:

Krajk dhe Sheremet

 

Monday 18 October 2021

Job Advertisement: Administrative Assistant

The role: Administrative Assistant

Qualifications and experience

Pages