Other

Tuesday 12 October 2021

Terms of Reference/ Termat e Referencës/ Projektni zadatak

 

Re-Advertisement: Terms of Reference

Local expert / company to develop a training program and deliver the training to local NGOs on the Strategic Planning for Social Enterprises

                                                                             

1.     Background

 

Friday 8 October 2021

Terms of Reference

 

Terms of Reference

Save the Children in Kosova/o is looking to enter into a service agreement with a Monitoring and Evaluation  professional, to join its Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL)  team.

 

SCOPE OF ROLE

Position Title: Monitoring and Evaluation (M&E) Officer

Team/Programme: Program Development and Quality (PDQ)

Thursday 7 October 2021

TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE

TERMAT E REFERENCËS

Inxhinier i ndërtimtarisë / Arkitekt për vlerësimin dhe mbikëqyrjen e strukturave arsimore

 

Friday 1 October 2021

Termat e Referencës

 

Termat e Referencës

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Zhvillimit dhe Kujdesit në Fëmijëri të Hershme (ZhKFH) në Kosovë

Pesë (5) Mobilizues/e të Komunitetit për ZHKFH, nga një (1) në lokacionet si më poshtë:

Komogllavë, Krajk, Sheremet, Sverkë dhe Terstenik

 

 

IHistoriku

Monday 20 September 2021

TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS

Ekspert Lokal / Kompani për zhvillimin dhe mbajtjen e trajnimit për OJQ-të lokale në Planifikim të rrezikut dhe Reagimi Emergjent 

 

1. Informata

Save the Children është organizata kryesore botërore e pavarur për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime në atë se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Pages