Other

Friday 8 November 2019

SCIK celebrates 100 years Save the Children

 
Monday 14 October 2019

Request for Quotation

Request for Quotation 

Save the Children International Office in Prishtina/KOSOVA, Through the project “Support for better social services for the most vulnerable groups”, funded by the European Union Office in Kosovo and co-financed by Swedish International Development Cooperation Agency, Invites Local companies for conducting a final evaluation of the project. (as per attached, TOR).

Monday 14 October 2019

Termat e referencës/ Terms of Reference/ Opis zadataka

Termat e referencës

Kompani lokale për kryerjen e një vlerësimi përfundimtar të projektit "Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenuara në Kosovë

1.    Informata të përgjithshme

Tuesday 10 September 2019

Termat e References: Ofrues i shërbimit

 

TERMAT E REFERENCËS 

Ofrues i shërbimit për përgatitjen e raportit të vlerësimit mbi implementimin e ‘Fletënotimit Komunitar’ (community scorecard) 

1.    Historiku:

Tuesday 13 August 2019

Looking for Midterm Facilitators and Note-takers - TOR

 

Terms of Reference

 Company / individual(s) for facilitating, note taking and reporting during the midterm review workshop for the “Local Civil Society Organization Strengthening 2017-2021” and “Regional Civil Society Organization Strengthening 2017-2021” projects.

 

1.     BACKGROUND  

Pages