Other

Monday 20 September 2021

TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS

Ekspert lokal / kompani për zhvillimin e programit trajnues dhe ofrimin e trajnimit për OJQ-të lokale në ciklin e menaxhimit, raportimi, vlerësimit dhe monitorimit të projekteve

 

1. Informata

Tuesday 7 September 2021

Terms of Reference/Termat e references/ Projektni zadatak

 Terms of Reference

Consultant/Company to deliver training on Strategic Planning, Evaluation and Learning (SPEL)

 

I. Background

Thursday 2 September 2021

Termat e references/ Projektni zadatak

Termat e Referencës

 Kompani / individ për fasilitimin, marrjen e shënimeve dhe raportim gjatë seminarit për rishikim përfundimtar për projektet "Forcimi i Organizatave Vendore të Shoqërisë Civile 2017-2021" dhe "Forcimi i Organizatave Rajonale të Shoqërisë Civile 2017-2021".

I.          HISTORIKU

Friday 27 August 2021

RI-SHPALLJE: TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS

Ri-shpallje: Konsulencë për përgatitjen e një raporti mbi modelet e praktikave më të mira në pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimmarrje

 

 I. Informata të përgjithshme

Friday 27 August 2021

TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS 

 10 (dhjetë) Asistentë Hulumtues/Regjistrues

Pages