Other

Wednesday 31 March 2021

Call for proposals/Thirrje për propozime/ Poziv za podnošenje predloga

CALL FOR PROPOSALS

Wednesday 27 January 2021

Nënshkruhet marrëveshja për zbatimin e projektit të mbështetur nga Bashkimi Evropian për sigurim të mbrojtjes sociale për grupet e cenueshme.

Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuesi i Posaçëm i BE-së, Tomsh Sunjog, dhe Drejtori vendor i Save the Children në Kosovë, Ahmet Kryeziu nënshkruan marrëveshjen për zbatimin e projektit 'Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenuara, si përgjigje ndaj pandemisë së koronavirusit'.
Tuesday 26 January 2021

Thirrje për aplikime/ Call for applications/ Poziv za dostavu aplikacija

CALL FOR APPLICATIONS

Local Consultant / Research Company for Baseline Study of the 

Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo, in Response to Covid-19 Project

 

PROJECT BACKGROUND 

Tuesday 1 December 2020

A PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AT THE PRIMARY SCHOOL ‘‘TETË MARSI’’ IN PEJA

 GOING GREEN - PROMOTING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AWARENESS: A PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AT THE PRIMARY SCHOOL ‘‘TETË MARSI’’ IN PEJA

Monday 30 November 2020

Capacity building for child rights defenders in Kosovo

SUPPORTING LOCAL CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Capacity building for child rights defenders in Kosovo

Pages