SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Friday 20 August 2021

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 

 

Save the Children in Kosovo uz podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu pokrenulo je trideset pod-grantova za pružanje socijalnih usluga najugroženijim grupama 

Priština, 18 avgust 2021: Save the Children, uz podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu, obaveštava danas o dodeli pod-grantova za trideset lokalnih organizacija, licenciranih za pružanje socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu. 

 

Podela pod-grantova za pružanje socijalnih usluga omogućena je u okviru projekta „Osnaživanje socijalnih usluga za osetljive grupe na Kosovu kao odgovor na Covid-19“, projekta koji finansira Evropska unija, a sprovodi ga Save the Children na Kosovu, uz podršku Save the Children u Švedskoj. 

30 podržanih organizacija u prvom krugu pružaće direktne socijalne usluge devojčicama, dečacima, ženama i muškarcima koji su u teškoj socijalnoj situaciji. Ove organizacije će takođe blisko sarađivati sa lokalnim institucijama, drugim zainteresovanim stranama i centrima za socijalni rad radi socijalne podrške najugroženijim grupama. Ovu podršku će koristiti više od 3500 korisnika, uključujući decu sa smetnjama u razvoju, drugu decu koja žive u ugroženim situacijama, negovatelje/članove njihovih porodica, odrasle osobe u potrebi, starije osobe, žrtve nasilja i pružaoce usluga iz 24 opštine na Kosovu. Podrška u vidu pod-grantova iznosi oko 1,8 miliona evra. 

Od 30 organizacija podržanih u ovom krugu, 10 njih je posvećeno pružanju usluga stanovanja u zajednici i svakodnevnog boravka; Od toga je 6 usmereno ka pružanju kućnih porodičnih usluga za decu i odrasle kojima je potrebno, a 14 je usmereno ka pružanju usluga žrtvama nasilja nad ženama i/ili decom u porodici i trgovinom ljudima.

 

Na pokretanju pod-grantova bio je prisutan i g. Ahmet Kryeziu – direktor Save the Children na Kosovu gde je naglasio ulogu kancelarije Save the Children na Kosovu u poboljšanju socijalne zaštite za najugroženije grupe u zemlji. „Kroz ovaj projekat zajednički smo posvećeni jačanju kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija za poboljšanje kvaliteta, dostupnosti i održivosti društvenih usluga na lokalnom nivou i u zajednici“. 

 

Pokretanju pod-grantova prisustvovao je i g. Tomáš Szunyog - šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu / Specijalni predstavnik, koji je naglasio važnost finalizacije Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama kako bi se osigurala održivost socijalnih usluga. „Važno je da kosovske institucije finalizuju novi Zakon o socijalnim i porodičnim uslugama, koji će omogućiti održivost pružanja socijalnih usluga, odvajajući potrebna sredstva i razjasnivši nadležnosti između centralnog i opštinskog nivoa. To će takođe omogućiti javnim institucijama kao što su Centri za socijalni rad da prošire socijalne usluge za ugrožene grupe, a takođe i licencirane nevladine organizacije će imati priliku da se specijalizuju za pružanje usluga i da izgrade svoje kapacitete“. 

Sa druge strane, g. Ilir Kapiti, zamenik ministra Ministarstva finansija, rada i transfera, između ostalih, rekao je: „Tokom 2020-2021. pružanje socijalnih i porodičnih usluga od strane javnih i nevladinih pružalaca bilo je povezano sa poteškoćama u odnosu na prethodne godine. Međutim, Ministarstvo finansija, rada i transfera, kroz Odeljenje za socijalnu i porodičnu politiku, nastavlja proces licenciranja NVO-a za pružanje socijalnih i porodičnih usluga, a pritom je do sada licencirano 50 nevladinih organizacija“.

Više informacija o projektu i aktivnostima / uslugama koje će pružati donatorske organizacije mogu se pronaći na sherbimetsociale.org – zvaničnoj veb stranici koja je pokrenuta na ovom događaju. 

Za više informacija molimo vas kontaktirajte:

Liridona Osmanaj

Koordinator zagovaranja i kampanje 

Telefon: +383 (0) 45 110 905

liridona.osmanaj@savethechildren.org