SAOPŠTENJE ZA MEDIJE: Save the Children Kosova/o promoviše stavove dece na Kosovu kroz izveštaj "Glasovi mladih"

Wednesday 1 June 2022

 

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Save the Children Kosova/o promoviše stavove dece na Kosovu kroz izveštaj "Glasovi mladih"

 

Priština, 1. jun 2022.- Ljudi koji odlučuju o životima dece - u školi, kući i zajednici - ne znaju uvek i ne razumeju kako se deca osećaju i šta žele. Prošle godine, Save the Children je sproveo anketu 'Glasovi mladih' širom Kosova, da bi deci pružio priliku da izraze svoje stavove o aspektima kao što su poštovanje prava deteta, bezbednost, obrazovanje, rodna ravnopravnost, klimatske promene i životna sredina, kao i stepen njihove informisanosti o pravima koja im pripadaju po Konvenciji o pravima deteta.

Izveštaj 'Glasovi mladih' predstavlja perspektive preko 1242 dece uzrasta 13-17 godina iz 16 opština na Kosovu. Podatke iz ovog izveštaja deca mogu koristiti kao sredstvo zastupanja u njihovim diskusijama sa donosiocima odluka, stvaraocima politike, nosiocima prava deteta, civilnim društvom i drugim akterima u pravcu poštovanja i ostvarivanja prava dece na Kosovu kako je definisano u Konvenciji o pravima deteta (CRC). Ovi nalazi će biti podeljeni sa drugim akterima koji utiču na živote dece na Kosovu, kako bi mogli da zasnivaju svoje odluke na direktnim stavovima dece.

'Glasovi mladih' pokazuju da: 

84% kosovske dece smatra da je važno da političari i donosioci odluka čuju šta deca misle. 

Političari su uzeli u obzir naše potrebe samo kada su bili zainteresovani za pobedu na izborima– devojčica, 14 godina

43% kosovske dece bi želelo da izrazi svoje mišljenje u oblasti obrazovanja i u svojoj školi i oseća se sposobnim da daju svoje znanje i doprinos procesu donošenja odluka, dok bi 23% dece želelo da „iznese svoje stavove o jednakim pravima za dečake i devojčice.

"Učešće dece na opštinskom nivou je jako malo, što je naše pravo koje nam se uskraćuje" – devojčica, 15 godina

80% kosovske dece vidi svoju budućnost na pozitivan način, a 60% dece misli da će moći da nađu posao nakon završetka školovanja. 

65% kosovske dece je izjavilo da Kosovo treba da učini više na rešavanju klimatskih promena i uključivanju u održivi razvoj.

"Zagađenje životne sredine je normalizovano" -  devojčica, 15 godina

35% dece je ove godine bilo zlostavljano ili maltretirano.

"Zbog sajber nasilja nemam nalog na društvenim mrežama" – devojčica, 14 godina 

Skoro 4 od 5 dece doživljava stres zbog ocena.

"Onlajn učenje je bilo izvor stresa, jer je bilo dece koja nisu imala uslove, a čak su i slabo ocenjena" – dečak, 14 godina

70% dece izjavilo je da su tužni ili beznadežni

„U našoj školi nemamo psihologa i poznajem mnoge učenike koji imaju probleme, ali nemamo gde da ih tretiramo“ –  devojčica, 14 godina

 

7 od 10 dece (67%) smatra da Kosovo treba da učini više da obezbedi prisustvo Institucije Ombudsmana u svakoj opštini.

Save the Children Kosova/o, kroz izveštaj 'Glasovi mladih', smatra da je za stvarne i radikalne promene potrebno vreme i da ima još mnogo posla da se uradi na uspostavljanju čvrste osnove za sprovođenje prava sve dece na Kosovu .

Save the Children Kosova/o je posvećen i očekuje od institucija Republike Kosovo, uključujući sve nivoe zakonodavstva i vlasti, roditelje, porodice, škole i zajednice, da uspostave strukture i procedure koje će im pomoći da zauzmu stavove dece i osiguraju da će se uzeti u obzir za sve uticajne odluke i najbolje interese u životu dece.

Izveštaj 'Glasovi mladih' rađen je kroz rigoroznu metodologiju istraživanja, koja je koristila anketu prilagođenu deci, zasnovanu na osnovnim principima o mogućnosti sigurnog učešća dece u međunarodnim istraživanjima. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Institucijom Ombudsmana na Kosovu. Predstavnici oko 11 grupa predvođenih decom osnovanih od strane Save the Children Kosova/o i partnerskih organizacija civilnog društva potvrdili su sadržaj ankete, pre nego što je sprovedena u 24 škole. Ovo je drugi put da se Glasovi mladih realizuju na Kosovu, od kada je prvi put objavljen 2016. godine.

Pozdravljamo izveštavanje o ovom događaju i Vaše učešće na konferenciji za štampu, na kojoj će učesnici biti predstavnici institucija, deca koja predstavljaju grupe koje oni vode, međunarodni akteri, organizacije civilnog društva, predstavnici raznih agencija i pripadnici svih zajednica koje žive na Kosovu.

Ovde možete pronaći ceo izveštaj, kao i video snimljen u okviru ovog izveštaja.

U prilogu možete naći i pozivnicu i dnevni red za ovaj događaj.

Hvala,

Festina Kabashi

Koordinator za zagovaranje i kampanje

festina.kabashi@savethechildren.org

+38344675489