Save the Children in Kosovo Participates in the Inclusive Education Learning Week in Bangkok, Thailand

Wednesday 8 August 2018

Save the Children in Kosovo is participating in the Inclusive Education Learning Week held in Bangkok, Thailand (August 6th - 9th). Participating in this event from SCI Kosovo are Valid Zhubi (Programme Implementation Coordinator), Dea Pallaska O’Shaughnessy (Thematic Specialist in Education) and Emanuel Lleshi (Geographical Coordinator for Prizren Municipality), and Hera Luma from our partner NGO Nevo Koncepti.

  

The workshop, organized by Save the Children Sweden, is an event gathering 38 attendees from Save the Children staff from Asia and Europe, as well as government officials, and partner agency representatives, during which countries share and learn from their experiences. During this event, SCI Kosovo will present the results achieved so far from the "Quality Education for All, Without Discrimination" Project (see photo below).

During day two of the event, Emanuel and Hera presented on the progress and learnings derived from the ‘Leaders in Young Roma in Action’ and ‘Respect our Rights’ projects implemented in Kosovo, which encouraged child-led groups in Kosovo to advocate for child rights and active citizenship.

_____

 

Save the Children në Kosovë po merr pjesë në Javën e të Mësuarit për Arsimin Gjithëpërfshirës (6-9 Gusht) që po mbahet në Bangkok, Tajlandë, ku pjesëmarrës nga Save the Children në Kosovë janë Valid Zhubi(Koordinator për Zbatim të Programit), Dea Pallaska O'Shaughnessy(Specialiste Tematike në Arsim) dhe Emanuel Lleshi (Koordinator Gjeografik për Komunën e Prizrenit), si dhe Hera T. Luma nga OJQ-ja jonë partnere “Nevo Koncepti”.

Organizuar nga Save the Children Suedi, kjo ngjarje bashkon 38 pjesëmarrës nga stafi i Save the Children në Azi dhe Evropë, zyrtarë të qeverisë, si dhe përfaqësues të agjencive partnere, për të ndarë dhe mësuar nga përvojat e njëri-tjetrit. Gjatë kësaj punëtorie, Save the Children në Kosovë do të prezentojë arritjet e deri tanishme të projektit “Arsim Cilësor për të gjithë, pa diskriminim” (shih fotografinë më poshtë).

Gjatë ditës së dytë të punëtorisë, Emanueli dhe Hera prezentuan rreth progresit dhe mësimeve të nxjerra nga zbatimi i projekteve “ Udhëheqësit - Romët e Rinj në Veprim” dhe “Respektoni të Drejtat Tona” në Kosovë, projekte kto të cilat inkurajuan grupe të udhëhequra nga fëmijët në Kosovë që të avokojnë për të drejtat e tyre dhe për qytetari aktive.