News

Wednesday 31 March 2021

Call for proposals/Thirrje për propozime/ Poziv za podnošenje predloga

CALL FOR PROPOSALS

Sunday 21 March 2021

Breaking walls of silence through inclusive education

Breaking walls of silence through inclusive education

Monday 15 February 2021

Integrated community-based ECCD services for girls and boys in Gjonaj, Prizren

Integrated community-based ECCD services for girls and boys in Gjonaj

Context

Wednesday 27 January 2021

Nënshkruhet marrëveshja për zbatimin e projektit të mbështetur nga Bashkimi Evropian për sigurim të mbrojtjes sociale për grupet e cenueshme.

Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuesi i Posaçëm i BE-së, Tomsh Sunjog, dhe Drejtori vendor i Save the Children në Kosovë, Ahmet Kryeziu nënshkruan marrëveshjen për zbatimin e projektit 'Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenuara, si përgjigje ndaj pandemisë së koronavirusit'.
Tuesday 26 January 2021

Thirrje për aplikime/ Call for applications/ Poziv za dostavu aplikacija

CALL FOR APPLICATIONS

Local Consultant / Research Company for Baseline Study of the 

Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo, in Response to Covid-19 Project

 

PROJECT BACKGROUND 

Pages