News

Friday 27 August 2021

TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS 

 10 (dhjetë) Asistentë Hulumtues/Regjistrues

Friday 20 August 2021

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 

 

Save the Children in Kosovo uz podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu pokrenulo je trideset pod-grantova za pružanje socijalnih usluga najugroženijim grupama 

Friday 20 August 2021

PRESS RELEASE

PRESS RELEASE

 

Save the Children in Kosovo with the support of the European Union Office in Kosovo announced the distribution of thirty sub-grants to provide social services to the most vulnerable groups 

Thursday 19 August 2021

KOMUNIKATË PËR MEDIA

KOMUNIKATË PËR MEDIA

 

Save the Children në Kosovë me mbështetje të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë lansuan tridhjetë nën-grante për ofrimin e shërbimeve sociale për grupet më të cënueshme 

Friday 21 May 2021

Terms of Reference/ Termat e referencës

TERMS OF REFERENCE

Local Consultant / Research Company for Needs Assessment on the Employability of Youth with Disabilities in Kosovo as part of “Strengthening Inclusive Education and Employability for Children and Youth with Disabilities” project 

Pages