News

Wednesday 30 September 2020

Ftesë për aplikim

FTESË PËR APLIKIM

Një ofrues shërbimi lokal për rishikimin, redaktimin dhe lekturimin e aktiviteteve edukative të zhvilluara si pjesë e platformës së Ministrisë së Arsimit për mësim në distancë të fëmijëve me aftësi të kufizuara

I.              Sfondi

Monday 28 September 2020

Save the Children ndihmon grupet më të cenuara nga COVID-19

Prishtinë, 28 shtator 2020: Ndërsa beteja me COVID-19 po vazhdon,  zyra e Save the Children në Kosovë u del në ndihmë përfituesëve më të goditur nga pandemia e koronavirusit.

Monday 28 September 2020

Help make Europe and the world a better place for children!

Help make Europe and the world a better place for children!

Are you between 11 and 17 years old?

Do you want to make a difference?

Respond to our survey by 30 October by going to bit.ly/EU-child-rights and make your voice heard by the European Union.

__

Thursday 17 September 2020

TeR: Ekspert ligjor për mbështetje të grupit punuës/ ToR: Legal expert to support working group/ Projekt Zadatak: Pravni ekspert :

 

Termat e referencës 

Angazhimi i dy (2) ekspertëve (një ekspert tematik dhe një ekspert ligjor) për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimi Administrativ për rregullimin e strukturave dhe mekanizmave institucional për bashkepunim me organizata joqeveritare për të drejtat dhe ofrimin e shërbimeve për mbrojtje të fëmijve, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës;

1.    Informata

Thursday 17 September 2020

TER: Ekspert ligjor / TOR: Legal expert/ Projektni zadatak: Pravni ekspert

Termat e referencës 

Angazhimi i dy (2) ekspertëve (një ekspert tematik dhe një ekspert ligjor) për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimi Administrativ për ofrimin e shërbimeve sociale, edukative, dhe shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuara, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve.

1.    Informata 

Pages