News

Thursday 13 February 2020

INVITATION FOR OFFER

 

INVITATION FOR OFFER  

Namely Save the Children in Kosova/o is planning to rent a premise for the office needs in Pristina.

Monday 10 February 2020

STATEMENT ON US LANDMINES POLICY REVERSAL

STATEMENT ON US LANDMINES POLICY REVERSAL

February 2020

 As an organization that was founded to address the plight of children affected by conflict in the aftermath of World War I, Save the Children strongly opposes the recent decision to end the prohibition on the use of anti-personnel landmines and urges the US government to reconsider this policy change that endangers children.

Wednesday 22 January 2020

EMA students visit Save the Children in Kosovo

Ishte kenaqesi qe sot ti mirëpresim diku rreth 20 studente në zyrën tonë në Prishtinë.

Këta studentë janë pjesë e programit EMA në Vjenë të Austrisë ku ata studiojnë Të Drejta të Njeriut dhe Demokratizim.

Ne ndamë me ata njohuritë dhe përvojën tonë në punën me të drejta të fëmijës duke u bazuar në punën tonë në këtë fushë në Kosovë dhe në regjion.

Thursday 21 November 2019

30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child

Friday 8 November 2019

SCIK celebrates 100 years Save the Children

 

Pages