News

Sunday 21 March 2021

Breaking walls of silence through inclusive education

Breaking walls of silence through inclusive education

Monday 15 February 2021

Integrated community-based ECCD services for girls and boys in Gjonaj, Prizren

Integrated community-based ECCD services for girls and boys in Gjonaj

Context

Wednesday 27 January 2021

Nënshkruhet marrëveshja për zbatimin e projektit të mbështetur nga Bashkimi Evropian për sigurim të mbrojtjes sociale për grupet e cenueshme.

Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuesi i Posaçëm i BE-së, Tomsh Sunjog, dhe Drejtori vendor i Save the Children në Kosovë, Ahmet Kryeziu nënshkruan marrëveshjen për zbatimin e projektit 'Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenuara, si përgjigje ndaj pandemisë së koronavirusit'.
Tuesday 26 January 2021

Thirrje për aplikime/ Call for applications/ Poziv za dostavu aplikacija

CALL FOR APPLICATIONS

Local Consultant / Research Company for Baseline Study of the 

Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo, in Response to Covid-19 Project

 

PROJECT BACKGROUND 

Tuesday 1 December 2020

A PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AT THE PRIMARY SCHOOL ‘‘TETË MARSI’’ IN PEJA

 GOING GREEN - PROMOTING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AWARENESS: A PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AT THE PRIMARY SCHOOL ‘‘TETË MARSI’’ IN PEJA

Pages