News

Wednesday 22 January 2020

EMA students visit Save the Children in Kosovo

Ishte kenaqesi qe sot ti mirëpresim diku rreth 20 studente në zyrën tonë në Prishtinë.

Këta studentë janë pjesë e programit EMA në Vjenë të Austrisë ku ata studiojnë Të Drejta të Njeriut dhe Demokratizim.

Ne ndamë me ata njohuritë dhe përvojën tonë në punën me të drejta të fëmijës duke u bazuar në punën tonë në këtë fushë në Kosovë dhe në regjion.

Thursday 21 November 2019

30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child

Friday 8 November 2019

SCIK celebrates 100 years Save the Children

 
Friday 1 November 2019

Terms of Reference - Midterm review report for the “Action for Inclusive Education” project

Researcher for conducting the midterm review report for the “Action for Inclusive Education” project

 1.     BACKGROUND  

 Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Sunday 27 October 2019

Girl delegate from Kosovo speaks up at the European Parliament

Pages