News

Sunday 27 October 2019

Girl delegate from Kosovo speaks up at the European Parliament

From 6-10th of October 2019, Rea Sylejmani, member of the child-led group Respect Our Right - ROR participated in the The European Week of Action of Girls (EWAG). This event was a week-long programme of activities, based around the International Day of the Girl Child, on Friday 11th October.

Sunday 27 October 2019

Girl delegate from Kosovo speaks up at the European Parliament

From 6-10th of October 2019, Rea Sylejmani, member of the child-led group Respect Our Right - ROR participated in the The European Week of Action of Girls (EWAG). This event was a week-long programme of activities, based around the International Day of the Girl Child, on Friday 11th October.

Monday 14 October 2019

Request for Quotation

Request for Quotation 

Save the Children International Office in Prishtina/KOSOVA, Through the project “Support for better social services for the most vulnerable groups”, funded by the European Union Office in Kosovo and co-financed by Swedish International Development Cooperation Agency, Invites Local companies for conducting a final evaluation of the project. (as per attached, TOR).

Monday 14 October 2019

Termat e referencës/ Terms of Reference/ Opis zadataka

Termat e referencës

Kompani lokale për kryerjen e një vlerësimi përfundimtar të projektit "Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenuara në Kosovë

1.    Informata të përgjithshme

Tuesday 10 September 2019

Termat e References: Ofrues i shërbimit

 

TERMAT E REFERENCËS 

Ofrues i shërbimit për përgatitjen e raportit të vlerësimit mbi implementimin e ‘Fletënotimit Komunitar’ (community scorecard) 

1.    Historiku:

Pages