News

Friday 19 October 2018

Call for Applicants: Local expert for monitoring the performance of 27 NGOs / Thirrje për Aplikim: Ekspert vendor për monitorim në terren të performancës së 27 OJQ-ve / Poziv za Apliciranje: Domaći stručnjak za praćenje učinka na terenu 27 korisnika

Terms of Reference

Local expert for field monitoring of the performance of 27 beneficiaries of the sub-grants within the project "Support to Better Social Services for the Most Vulnerable Groups in Kosovo”

1.    Background     

Tuesday 16 October 2018

Ri-shpallje: Thirrje për aplikim - Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale / Re-advertisement: Call for Applicants - Local Social Services Expert / Poziv za apliciranje: Domaći stručnjak iz oblasti socijalnih

Termat e Referencës 

Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale për ofrimin e një trajnimi njëditor në fushën e ndërmarrësisë sociale – konceptin dhe praktikueshmërinë në Kosovë, për përfaqësuesit e 27 organizatave jo-qeveritare që ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë

                                                                   

1. Historiku     

Thursday 4 October 2018

Thirrje për aplikim: Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale / Call for Applicants: Local Social Services Expert / Poziv za apliciranje: Domaći stručnjak iz oblasti socijalnih

 

Termat e Referencës 

Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale për ofrimin e një trajnimi njëditor në fushën e ndërmarrësisë sociale – konceptin dhe praktikueshmërinë në Kosovë, për përfaqësuesit e 27 organizatave jo-qeveritare që ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë

                                                                   

1. Historiku     

Wednesday 3 October 2018

Call for Applicants: International facilitator to lead and facilitate workshop on capacity building of CSO/DSOs toward a joint vision of Inclusive Education and integrated advocacy strategy and action plan

Call for Application – International Facilitator

To lead and facilitate workshop on capacity building of Civil Society Organizations (CSOs) /Disability Organizations (DSOs) toward a joint vision of Inclusive Education and integrated advocacy strategy and action plan

Terms of Reference

Background

Tuesday 2 October 2018

Thirrje për aplikim: Ekspert lokal për hartimin dhe ofrimin e trajnimit dy-ditor për ‘Çrregullimet e spektrit të autizmit dhe kujdesi ndaj fëmijës me autizëm’

Termat e Referencës

“SHËNDETI DHE ZHVILLIMI GJATË FËMIJËRISË SË HERSHME TEK GRUPET E NDJESHME NË KOSOVË”

 

Ekspert lokal për hartimin dhe ofrimin e trajnimit dy-ditor për ‘Çrregullimet e spektrit të autizmit dhe kujdesi ndaj fëmijës me autizëm’

Historiku

Pages