News

Tuesday 27 October 2020

RISHPALLJE - KONSULENTË VENDOR (X2)

RISHPALLJE - KONSULENTË VENDOR (X2)

Dy konsulentë vendor për zhvillimin e tre (3) udhëzuesve për identifikimin dhe ndërhyrjen e hershme  për fëmijët me aftësi të kufizuara, nga mosha 0 deri 6 vjeç

SFONDI

Monday 19 October 2020

International Day of the Girl - Rea from Kosovo, one of the three speakers talking on girls participation in decision making!

In marking the International Day of the Girl 2020 - Cantering girls’ voices in the international system, an online intergenerational dialogue was organized on 8 October 2020. Rea Sylejmani - 17, was one of the Child Advisors that SC in Kosovo has been supporting to take part as a guest speaker.
 
Wednesday 7 October 2020

Thirrje për aplikim: Ekspert/Kompani hulumtuese

 

TERMAT E REFERENCËS

 

Konsulent vendor / Kompani hulumtuese për një analizë gjithëpërfshirëse të situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19 në Kosovë

 

INFORMATA RRETH PROJEKTIT

Tuesday 6 October 2020

Rishpallje: Ekspert tematik (edukimi gjitheperfshires)

 

Rishpallje

Termat e referencës 

Ekspert tematik për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimit Administrativ për ofrimin e shërbimeve sociale, edukative, dhe shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuara (sipas nenit 46 të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës), për nevojat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

               

Tuesday 6 October 2020

Rishpallje: Ekspert tematik

 Rishpallje

Termat e referencës 

Ekspert tematik për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimit Administrativ për rregullimin e strukturave dhe mekanizmave institucional per bashkepunim me organizata joqeveritare (OJQ) per te drejtat dhe ofrimin e sherbimeve per mbrojtje te femijeve (sipas nenit 9, paragrafit 4 të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës); për nevojat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Pages