News

Wednesday 1 June 2022

KOMUNIKATË PËR MEDIA: Save the Children Kosova/o promovon pikëpamjet e fëmijëve në Kosovë përmes raportit “Zërat e Rinj”

 

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Save the Children Kosova/o promovon pikëpamjet e fëmijëve në Kosovë  përmes raportit “Zërat e Rinj

Thursday 26 May 2022

TeR: Ekspert/Kompani qe të lehtësojë procesin e krijimit të një programi/protokolli për asistencë reciproke të QPS-ve dhe OJQ-ve ofruese të shërbimeve sociale

 

Pëmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë, si reagim ndaj pandemisë COVID-19

Termat e Referencës (TeR)

·         Historiku i Save the Children

Wednesday 25 May 2022

Local Expert to Develop Operational Manuals for Case Management based on Administrative Instructions

 

 Terms of Reference (ToR)

Strengthening social services provision for the most vulnerable groups in Kosovo, in response to COVID-19

Background on Save the Children

Friday 20 May 2022

Call for Application : Archive Assistants ( 2 positions)

Call for Application : Archive Assistants ( 2 positions)

Terms of Reference (ToR)

Background on Save the Children

Wednesday 13 April 2022

Termat e Referencës

 

 

Termat e Referencës

Kompani/ Individ për Ri-dizajnimin e Website Uebfaqes Ekzistuese së Save the Children në Kosovë

 

1.    Informata        

Pages