News

Friday 1 October 2021

Ri-shpallje: Termat e Referencës/ Re-advertisement: Terms of Reference/ Ponovno oglašavanje: Opis zadatka

 

Ri-shpallje: Termat e Referencës

Kompani vendore për ta krijuar një platformë të përshtatshme për fëmijët në internet për të mundësuar mësimnxënien dhe angazhimin e grupeve të udhëhequra nga fëmijët në proceset e vendimmarrjes për çështjet me ndikim në jetën e tyre

Tuesday 28 September 2021

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Save the Children publikon raportin e parë global mbi krizën klimatike: 

Fëmijët në Kosovë në rrezik si pasojë e rritjes së kërcënimeve klimatike dhe mjedisore

Friday 24 September 2021

TERMS OF REFERENCE/TERMAT E REFERENCËS/OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

Terms of Reference

 

Local company to develop a child friendly web platform to enable learning and engagement of child-led groups in decision-making processes for matters impacting them

1.  Background

Monday 20 September 2021

TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS

Ekspert Lokal / Kompani për zhvillimin dhe mbajtjen e trajnimit për OJQ-të lokale në Planifikim të rrezikut dhe Reagimi Emergjent 

 

1. Informata

Save the Children është organizata kryesore botërore e pavarur për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime në atë se si bota i trajton fëmijët dhe për të arritur ndryshime të menjëhershme dhe të qëndrueshme në jetën e tyre.

Monday 20 September 2021

TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS

Ekspert lokal / kompani për zhvillimin e programit trajnues dhe ofrimin e trajnimit për OJQ-të lokale në ciklin e menaxhimit, raportimi, vlerësimit dhe monitorimit të projekteve

 

1. Informata

Pages