News

Wednesday 13 April 2022

Termat e Referencës

 

Termat e Referencës

Kompani/ Individ për zhvillimin e një Strategjisë së Brendit

1.    Informata       

Thursday 31 March 2022

Termat e Referencës/ Terms of Reference/ Opis poslova i zadatak

 

 

Termat e Referencës

Kompani lokalë për zhvillimin e një aplikacioni mobil për iOS dhe Android për të informuar publikun rreth qasshmërisë së shërbimeve sociale

                                                                

1.     Informata

Tuesday 15 March 2022

Terms of Reference: ECCD Trainer

Extending Integrated Community Based ECCD in Kosovo

Terms of Reference (ToR)

Background on Save the Children

Tuesday 15 March 2022

Terms of Reference: ECCD Local Expert/Consultant

 

Extending Integrated Community Based ECCD in Kosovo

Terms of Reference (ToR)

Background on Save the Children

Tuesday 15 March 2022

Terms of Reference: ECCD External Consultant/Researcher

Extending Integrated Community Based ECCD in Kosovo

Terms of Reference (ToR)

Background on Save the Children

Pages