News

Wednesday 11 November 2020

Termat e referencës: Dy (2) Mobilizues të Komunitetit

 

Termat e Referencës

Dy (2) Mobilizues/e të Komunitetit për qendrat me bazë në komunitet mbi kujdesin, zhvillimin dhe edukimin në fëmijerinë e hershme

(fshatrat: Përlepnicë dhe Cërmjan)

        I.            Historiku

Tuesday 27 October 2020

Ri-shpallje: Ekspert ligjor

Termat e referencës 

Rishpallje - Angazhimi i një eksperti ligjor për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimi Administrativ për ofrimin e shërbimeve sociale, edukative, dhe shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuara, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve.

                                                                                                

Tuesday 27 October 2020

RISHPALLJE - KONSULENTË VENDOR (X2)

RISHPALLJE - KONSULENTË VENDOR (X2)

Dy konsulentë vendor për zhvillimin e tre (3) udhëzuesve për identifikimin dhe ndërhyrjen e hershme  për fëmijët me aftësi të kufizuara, nga mosha 0 deri 6 vjeç

SFONDI

Monday 19 October 2020

International Day of the Girl - Rea from Kosovo, one of the three speakers talking on girls participation in decision making!

In marking the International Day of the Girl 2020 - Cantering girls’ voices in the international system, an online intergenerational dialogue was organized on 8 October 2020. Rea Sylejmani - 17, was one of the Child Advisors that SC in Kosovo has been supporting to take part as a guest speaker.
 
Wednesday 7 October 2020

Thirrje për aplikim: Ekspert/Kompani hulumtuese

 

TERMAT E REFERENCËS

 

Konsulent vendor / Kompani hulumtuese për një analizë gjithëpërfshirëse të situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19 në Kosovë

 

INFORMATA RRETH PROJEKTIT

Pages