News

Thursday 21 May 2020

Save the Children supports inclusive education of children with disabilities during the COVID-19 pandemic

Save the Children supports inclusive education of children with disabilities during the COVID-19 pandemic

Tuesday 12 May 2020

Save the Children dhe MASHTI lansojnë platformen Arsimi Gjithëpërfshirës në distancë

Save the Children mbështet Ministrinë e Edukimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në lansimin e platformës më të re “Arsimi gjithëpërfshirës” (arsimigjitheperfshires.rks-gov.net), me qëllim të ofrimit të mundësive për zhvillim socio-emocional dhe njohës të fëmijëve me nevoja të veçanta. Platforma ofron aktivitete mësimore për fëmijë dhe materiale ndihmëse për prindër/kujdestarë ligjor, mësimdhënës dhe asistentë të fëmijëve me nevoja të veçanta. 

Tuesday 21 April 2020

Çfarë është Koronavirusi?

Tuesday 21 April 2020

Fushata vetëdijësuese 1 për krejt-krejt për 1

Save the Children në Kosovë, në bashkëpunim me KCSF, KUSA Kosovo dhe INDEP realizuan video-kampanjen vetëdijësuese për mbrojtje nga koronavirusi. Shumë figura të njohura për publikun dhanë mesazhe sensibilizuese duke i ftuar të gjithë që ti respektojnë udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik duke qëndruar në shtëpi. #RRINËSHTËPI #1PËRKREJTKREJTPËR1. 

 

Tuesday 21 April 2020

Lansohet platforma 'Edukimi i Hershem në Distancë

Save the Children në Kosovë së bashku me MASHTI dhe Unicef organizuan një konferencë për media ku dhe lansuan zyrtarisht platformën 'Edukimi i Hershëm në Distancë' i cili do ti jep mundesine të gjithe femijeve 3-6 që të përfitojnë nga aktivitetet ne menyre elektronike nga shtëpia. Kjo platformë u mundësua nga Save the Children në bashkëpunim me Unicef, Open Data Kosovo dhe Ministrinë e Edukimit, Shences, Teknologjisë dhe Inovacionit-MASHTI. Për më shumë informata rreth platformës mund të informoheni këtu

Pages