News

Thursday 18 July 2019

Kosovo bans Corporal Punishment in all Settings

 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës me 76 vota për, miraton ligjin për mbrojtjën e fëmijës dhe ndalon ndëshkimin trupor të fëmijëve me ligj në të gjitha hapësirat.

Tuesday 28 May 2019

TOR: Inclusive Education Facilitator/ Lehtesues i arsimit gjithëpërfshirës

 

Termat e Referencës

Vlerësimi për Arsim Gjithëpërfshirës 2018-2020

Profesionist për të lehtësuar punëtorinë për ngritjen e kapaciteteve të Drejtorive Komunale të Arsimit në menaxhimin dhe ofrimin e arsimit gjithëpërfshirës

 

 

Historiku  

 

Monday 27 May 2019

TOR: Local Evaluation Expert/ Ekspert vendor i vleresimit

TERMS OF REFERENCE

 

Ekspert Vendor i Evaluimit

 

Rreth organizatës

 

Wednesday 22 May 2019

Big leaps of success, one word at a time

Monday 13 May 2019

Terms of Reference: Local Expert/ Ekspert Vendor/ Lokalni Ekspert

 

Terms of Reference

 

Local Expert Consultant to support the Working Group for the Financing Formula and Specific Grant for Social Services for Ministry of Labor and Social Welfare

1.    Background

              

 

Pages