News

Monday 17 January 2022

Ftesë për aplikim: Një (1) Mobilizues/e të Komunitetit për Zhvillim dhe Kujdes në Fëmijëri të Hershme (ZHKFH) në Sverkë, Klinë

  

                                                      Ftesë për Aplikim

Një (1) Mobilizues/e të Komunitetit për Zhvillim dhe Kujdes në Fëmijëri të Hershme (ZHKFH) në Sverkë, Klinë

 

1.     Historiku

Thursday 23 December 2021

Job Vacancy: Treasury Accountant

 

TITLE:   Treasury Accountant

TEAM/PROGRAMME:  Kosovo Programme

LOCATION: Prishtine

GRADE:   3

Tuesday 30 November 2021

Rishpallje: Termat e Referencës/ Projektni zadatak

 

Ri-shpallje: Termat e Referencës

Kompani/individ(ë) për zhvillim e pakos së të drejtave të fëmijëve

(Mjetet dhe praktikat e mira për Programet e të Drejtave të Fëmijëve dhe Mbrojtjen e Fëmijëve për OSHC-të partnere)

I. Historiku

Friday 19 November 2021

ToR: Company/Individuals

                                                                             

Re-Advertisment: Terms of Reference

                                                                              

Terms of Reference

Company / individual(s) to design and deliver the workshop on designing virtual campaigns for child rights, environmental protection and climate change

Friday 12 November 2021

Terms of Reference: Local PR/Marketing Company

 

Terms of Reference

Request for Quotation: Local PR/Marketing Company

  

I. Background

Pages