News

Thursday 4 October 2018

Thirrje për aplikim: Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale / Call for Applicants: Local Social Services Expert / Poziv za apliciranje: Domaći stručnjak iz oblasti socijalnih

 

Termat e Referencës 

Ekspert vendor i fushës së shërbimeve sociale për ofrimin e një trajnimi njëditor në fushën e ndërmarrësisë sociale – konceptin dhe praktikueshmërinë në Kosovë, për përfaqësuesit e 27 organizatave jo-qeveritare që ofrojnë shërbime sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë

                                                                   

1. Historiku     

Wednesday 3 October 2018

Call for Applicants: International facilitator to lead and facilitate workshop on capacity building of CSO/DSOs toward a joint vision of Inclusive Education and integrated advocacy strategy and action plan

Call for Application – International Facilitator

To lead and facilitate workshop on capacity building of Civil Society Organizations (CSOs) /Disability Organizations (DSOs) toward a joint vision of Inclusive Education and integrated advocacy strategy and action plan

Terms of Reference

Background

Tuesday 2 October 2018

Thirrje për aplikim: Ekspert lokal për hartimin dhe ofrimin e trajnimit dy-ditor për ‘Çrregullimet e spektrit të autizmit dhe kujdesi ndaj fëmijës me autizëm’

Termat e Referencës

“SHËNDETI DHE ZHVILLIMI GJATË FËMIJËRISË SË HERSHME TEK GRUPET E NDJESHME NË KOSOVË”

 

Ekspert lokal për hartimin dhe ofrimin e trajnimit dy-ditor për ‘Çrregullimet e spektrit të autizmit dhe kujdesi ndaj fëmijës me autizëm’

Historiku

Tuesday 25 September 2018

Consultant: rights and needs of children with disabilities

 

TERMS OF REFERENCE

 

Background

Friday 21 September 2018

Call for Applicants: Local consultant expert for drafting the Concept Paper on social and family services for the needs of Ministry of Labour and Social Welfare

 Terms of Reference

Local consultant expert for drafting the Concept Paper on social and family services for the needs of Ministry of Labour and Social Welfare

                                                                             

 1.    Background             

Pages