News

Tuesday 12 May 2020

Save the Children dhe MASHTI lansojnë platformen Arsimi Gjithëpërfshirës në distancë

Save the Children mbështet Ministrinë e Edukimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në lansimin e platformës më të re “Arsimi gjithëpërfshirës” (arsimigjitheperfshires.rks-gov.net), me qëllim të ofrimit të mundësive për zhvillim socio-emocional dhe njohës të fëmijëve me nevoja të veçanta. Platforma ofron aktivitete mësimore për fëmijë dhe materiale ndihmëse për prindër/kujdestarë ligjor, mësimdhënës dhe asistentë të fëmijëve me nevoja të veçanta. 

Tuesday 21 April 2020

Çfarë është Koronavirusi?

Tuesday 21 April 2020

Fushata vetëdijësuese 1 për krejt-krejt për 1

Save the Children në Kosovë, në bashkëpunim me KCSF, KUSA Kosovo dhe INDEP realizuan video-kampanjen vetëdijësuese për mbrojtje nga koronavirusi. Shumë figura të njohura për publikun dhanë mesazhe sensibilizuese duke i ftuar të gjithë që ti respektojnë udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik duke qëndruar në shtëpi. #RRINËSHTËPI #1PËRKREJTKREJTPËR1. 

 

Tuesday 21 April 2020

Lansohet platforma 'Edukimi i Hershem në Distancë

Save the Children në Kosovë së bashku me MASHTI dhe Unicef organizuan një konferencë për media ku dhe lansuan zyrtarisht platformën 'Edukimi i Hershëm në Distancë' i cili do ti jep mundesine të gjithe femijeve 3-6 që të përfitojnë nga aktivitetet ne menyre elektronike nga shtëpia. Kjo platformë u mundësua nga Save the Children në bashkëpunim me Unicef, Open Data Kosovo dhe Ministrinë e Edukimit, Shences, Teknologjisë dhe Inovacionit-MASHTI. Për më shumë informata rreth platformës mund të informoheni këtu

Thursday 2 April 2020

Koronavirusi: Si mund të bëj blerje apo të marr dërgesa në mënyrë të sigurt?

Koronavirusi mund të shpërndahet kur një person i infektuar kollitet dhe pika të vogla që përmbajnë virusin shpërndahen në ajër. Këto mund ti infektojnë të tjerët nëse merren me frymë ose nëse bien në sipërfaqe të cilat pastaj preken.

Për këtë arsye blerja dhe përzierja me njerëz të tjerë bart rrezik.

Pages