News

Thursday 4 November 2021

Re-advertisement: TOR/ TeR: Fundraising Strategies

                                    Re-Advertisement: Terms of Reference

Consultant/Local Company to assess needs for funding and support development of fundraising strategies of regional programme partners

 

I. Background

Wednesday 27 October 2021

Terms of Reference: M&E Officer

 

Re-advertisement:  Terms of Reference

Save the Children in Kosova/o is looking to enter into a service agreement with a Monitoring and Evaluation professional, to join its Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL) team.

SCOPE OF ROLE

Position Title: Monitoring and Evaluation (M&E) Officer

Team/Programme: Program Development and Quality (PDQ)

Reports to: MEAL Coordinator

Monday 25 October 2021

Termat e Referencës

 

Termat e Referencës

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Zhvillimit dhe Kujdesit në Fëmijëri të Hershme (ZhKFH) në Kosovë 

Dy (2) Mobilizues/e të Komunitetit për ZHKFH, nga një (1) në lokacionet si më poshtë:

Krajk dhe Sheremet

 

Tuesday 19 October 2021

Termat e Referencës/ Terms of Reference

Terms of Reference

Consultant/Local Company to assess needs for funding and support development of fundraising strategies of regional programme partners

IBackground

Monday 18 October 2021

Job Advertisement: Administrative Assistant

The role: Administrative Assistant

Qualifications and experience

Pages