News

Monday 30 November 2020

Capacity building for child rights defenders in Kosovo

SUPPORTING LOCAL CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Capacity building for child rights defenders in Kosovo

Friday 20 November 2020

Save the Children dhe Syri i Vizionit shënojnë Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve

Prishtinë, 20 nëntor 2020: Me rastin e shenimit të Ditës Botërore të Fëmijëve - 20 Nëntorit, organizatat Save the Children dhe Syri i Vizionit me mbështetjen e Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), përuruan ekspozitën e përkohshme kushtuar kësaj dite në monumentin e NEËBORN.

Wednesday 11 November 2020

Termat e referencës: Dy (2) Mobilizues të Komunitetit

 

Termat e Referencës

Dy (2) Mobilizues/e të Komunitetit për qendrat me bazë në komunitet mbi kujdesin, zhvillimin dhe edukimin në fëmijerinë e hershme

(fshatrat: Përlepnicë dhe Cërmjan)

        I.            Historiku

Tuesday 27 October 2020

Ri-shpallje: Ekspert ligjor

Termat e referencës 

Rishpallje - Angazhimi i një eksperti ligjor për ta mbështetur Grupin Punues në hartimin e Udhëzimi Administrativ për ofrimin e shërbimeve sociale, edukative, dhe shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuara, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve.

                                                                                                

Tuesday 27 October 2020

RISHPALLJE - KONSULENTË VENDOR (X2)

RISHPALLJE - KONSULENTË VENDOR (X2)

Dy konsulentë vendor për zhvillimin e tre (3) udhëzuesve për identifikimin dhe ndërhyrjen e hershme  për fëmijët me aftësi të kufizuara, nga mosha 0 deri 6 vjeç

SFONDI

Pages