News

Tuesday 11 September 2018

Call for Applicants: Research Assistants/Enumerators

Save the Children in Kosovo (SCiK), as part of its “Improving access and quality to Early Childhood Care and Development in Kosovo” project, is seeking up to 20 individual Research Assistants/Enumerators, to be trained and engaged[*] in conducting the current project’s baseline study report through International Development & Early Learning Assessment (IDELA).

Tuesday 11 September 2018

Call for Applicants: Consultant

Save the Children in Kosovo (SCiK), as part of its “Action for Inclusive Education” project, is seeking for a consultant to be engaged in conducting the current project’s baseline study report structured in the identification of current inclusiveness of 20 target schools and needs assessment of said schools with regards to Inclusive Education through this project’s school cluster approach.

Monday 3 September 2018

Thirrje për aplikim: Ekspert vendor për hartimin e një moduli trajnues njëditor për 'Të ushqyerit e fëmijëve të moshës 0-3 vjeç', për mësimdhënësit parashkollorë

Termat e Referencës

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Zhvillimit dhe Kujdesit në Fëmijëri të Hershme (ZhKFH) në Kosovë

Monday 3 September 2018

Thirrje për aplikim: Ekspert vendor për hartimin e një moduli trajnues njëditor për 'Aktivitetet stimuluese për fëmijët e moshës 0-3 vjeç', për mësimdhënësit parashkollorë

Termat e Referencës

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë së Zhvillimit dhe Kujdesit në Fëmijëri të Hershme (ZhKFH) në Kosovë

Ofrues vendor i shërbimeve për hartimin e një moduli trajnues njëditor për Aktivitetet stimuluese për fëmijët e moshës 0-3 vjeç, me përmbajtje për përdorimin e materialeve që mund të qasen lehtë për mësimdhënësit parashkollorë që punojnë me fëmijët e moshës 0-3 vjeç

 

Friday 31 August 2018

Call for Applicants: Local/Cross-border Trainer

Terms of Reference

 

Improving access and quality to Early Childhood Care and Development (ECCD) in Kosovo

– Local/Cross-border Trainer for delivery of training modules on Pedagogical Methodologies in ECCD

for preschool teachers and community mobilizers

 

Pages