News

Tuesday 7 September 2021

Terms of Reference/Termat e references/ Projektni zadatak

 Terms of Reference

Consultant/Company to deliver training on Strategic Planning, Evaluation and Learning (SPEL)

 

I. Background

Thursday 2 September 2021

Termat e references/ Projektni zadatak

Termat e Referencës

 Kompani / individ për fasilitimin, marrjen e shënimeve dhe raportim gjatë seminarit për rishikim përfundimtar për projektet "Forcimi i Organizatave Vendore të Shoqërisë Civile 2017-2021" dhe "Forcimi i Organizatave Rajonale të Shoqërisë Civile 2017-2021".

I.          HISTORIKU

Monday 30 August 2021

The children led group ‘Respect Our Rights (ROR) organized the camp‘ Think for a Better Earth for Children ’, with the support of Save the Children in Kosovo and Syri i Vizionit

Prishtina, 30 August 2021: The children's led group 'Respect Our Rights' (ROR) with the support of the non-governmental organizations Save the Children in Kosovo and the Eye of Vision with funding from the Swedish International Cooperation Agency - SIDA, organized, on August 26, 2021 from 10:00 to 17:00 the ecological camp 'Think of a better earth for children'.

Friday 27 August 2021

Grupi i fëmijëve ‘Respect Our Rights (ROR) organizoi kampin ‘Mendo Për një Tokë më të Mirë për Fëmijët’, me mbështetje të Save the Children në Kosovë dhe Syri i Vizionit

 

Prishtinë, 27 gusht 2021: Grupi i fëmijëve ‘Respect Our Rights’ (ROR) me mbështetje të organizatave jo-qeveritare Save the Children në Kosovë dhe Syri i Vizionit me financim nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar- SIDA, e organizoi dje, me datë 26 gusht 2021 nga ora 10:00 deri në orën 17:00 kampin ekologjik ‘Mendo për një tokë më të mirë për fëmijët’.

Friday 27 August 2021

RI-SHPALLJE: TERMAT E REFERENCËS/ TERMS OF REFERENCE/ OPIS ZADATAKA I DUŽNOSTI

 

TERMAT E REFERENCËS

Ri-shpallje: Konsulencë për përgatitjen e një raporti mbi modelet e praktikave më të mira në pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimmarrje

 

 I. Informata të përgjithshme

Pages