Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfPODRŠKA ZA BOLJE SOCIJALNE USLUGEPREGLED PROJEKTA18/07/2017111KB
application/pdfMBËSHTETJE PËR SHËRBIME MË TË MIRA SOCIALEBroshure mbi projektin18/07/201782KB
application/pdfSupport for better social services for the most vulnerable Overview of the Project - leaflet 18/07/201789KB
application/pdfProtokoli i Vëzhgimit_të fëmijëve në institucionet parashkolFormulari është pjesë e punës së përditshme të edukatoreve ku mundëson vëzhgimin sistematik të zhvillimit psikofizik të fëmijëve, duke evidentuar veçantitë karakteristike eventuale të fëmijëve parashkollorë.08/05/2017365KB
application/pdfThesar për Tërë Jetën_Pako informuese për fëmijërinë e hershPako me materiale të ndryshme informative mbi fëmijërinë e hershme08/05/20172MB
application/pdfFëmijëria e Hershme_Televizioni dhe interneti_broshuraSi ndikojnë televizori, kompjuteri e telefoni te fëmijët 0 deri 6 vjec? Cilat janë pasojat e përdorimit të pakontrolluar? Me cka t'i zëvendësojmë ato?08/05/20172MB
application/pdfRegional ResearchA Research looking into Roma, Ashkali and Egyptian Child Rights09/02/201716MB
application/pdfNeed Assessment for Centre for Social Work Need Assessment for Centre for Social Work in three municipalities of Kosovo, In Pristina, Ferizaj and Klina09/02/20172MB
application/pdfAnalysis for budget allocation for CWDAnalysis for budget allocation for Children with Disabilities in municipality of Gjakova and Ferizaj09/02/2017997KB
application/pdfPlani juaj familiar per fatkeqesiFamiljet mund të përballen me fatkeqësinë duke u përgatitur paraprakisht dhe duke punuar së bashku. Ndiqni hapat e renditura në këtë broshurë për ta hartuar planin tuaj familjar për fatkeqësi.09/02/2017286KB
All Save the Children publications are free

Pages