Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfHulumtimi global mbi ndikimin e pandemisë COVID-19 në KosovëPandemia e COVID-19 ka vënë në rrezik një gjeneratë të tërë të fëmijëve. Masat që janë zbatuar për të parandaluar përhapjen e virusit- përfshirë izolimin në shtëpi dhe mbylljen e shkollave anembanë botës- kanë çrregulluar jetët e fëmijëve, duke ndikuar në të drejtën e fëmijëve për mbijetesë, për të mësuar dhe për t'u mbrojtur. Save the Children, në nivelin global ka realizuar hulumtimin Ndikimi i COVID-19 në jetën e fëmijëve – të mbrojmë një gjeneratë dhe jam i lumtur të ju njoftoj se Kosova ka marrë pjesë në këtë proces dhe se tani kemi mundësi t’i ndajmë me ju rezultatet e raportuara nga fëmijët e Kosovës dhe prindërit apo kujdestarët e tyre. 24/09/20201019KB
application/pdfKthimi në shkollë në kohë të COVID-19Kthimi në shkollë poster23/09/202012MB
application/pdfRREGULLAT PËR TË QENË TË SIGURT NË KOPSHT GJATË COVID-19RREGULLAT PËR TË QENË TË SIGURT NË KOPSHT GJATË KOHËS SË KORONAVIRUSIT01/09/20202MB
application/pdfGjidhenia Broshure mbi gjidhenien 05/08/20207MB
application/pdfDPPP PrimerDisiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm www.positivedisciplineeveryday.com © Disiplina Pozitive në Jetën e Përditshme 24/07/2020587KB
application/pdfInformata për DPPP gjatë COVID-19Informata për Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm gjatë COVID-19 www.positivedisciplineeveryday.com24/07/2020559KB
application/pdfDita imePlanifiko diten e fëmijës gjatë qëndrimit në shtëpi gjatë kohës së vetizolimit si pasoje e COVID-1920/03/20202MB
application/pdfMonitoring and evaluation of social services in KosovoMonitoring and evaluation of social services in Kosovo; policy challenges19/03/2020269KB
application/pdfMonitorimi Dhe Vlerësimi i Shërbimeve Sociale në KosovëMonitorimi Dhe Vlerësimi i Shërbimeve Sociale Në Kosovë 19/03/2020364KB
application/pdfNadzor i Procena Socijalnih Usluga Na KosovuNadzor I Procena Socijalnih Usluga Na Kosovu 19/03/2020282KB
All Save the Children publications are free

Pages