Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfPërmbledhje e zhvillimeve të Projektit MACPPërmbledhje e zhvillimeve në projektin “Shërbimet e Bazuara në Komunitet për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara” / “Community Based Services for Children with Disabilities” (MACP), periudha Janar 2016 – Dhjetor 201719/03/20183MB
application/pdfSituation Analysis Report (Serbian)Situation Analysis Report in Serbian19/03/20181MB
application/pdfSituation Analysis Report (English)Sitution Analysis: "Legal and Fiscal Context as well as the Capacities of Social Service Providers in Kosovo" Report16/03/20181MB
application/pdfAnaliza e Situates - Raporti (Shqip)Raporti "Analizë e Situatës: Konteksti ligjor dhe fiskal si dhe kapacitetet e ofruesve të shërbimeve sociale në Kosovë"16/03/20181MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentAnnex 1 Project Proposal Template Inclusive EducationAnnex 1 of the Project Proposal Template of the Inclusive Education Request for Proposal 14/03/201831KB
application/vnd.ms-excelAnnex 3 Vetting Information Inclusive Education Annex 3 is Vetting Information on the Inclusive Education Request for Proposal14/03/201869KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetAnnex 2 Budget Template Inclusive EducationAnnex 2 of the Request for Proposal on Inclusive Education14/03/201821KB
application/pdfBreastfeeding General information on the importance and how to of breastfeeding12/03/20184MB
application/pdfLibër pune për nxënës - Zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitëKy libër pune është një nga shumë rezultatet e projektit “Promovimi i zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë në komunitet, me qasje gjithëpërfshirëse dhe fokus tek fëmijët” implementuar nga Save the Children në Kosovë, i cili synon t'ju mësojë fëmijëve koncepte dhe metoda të ndryshme lidhur me sigurinë në shkolla, përkatësisht rreth zvogëlimit gjithëpërfshirës të rrezikut të fatkeqësive të mundshme.12/03/20182MB
application/pdfDoracak për mësimdhënës-Zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitëKy doracak për mësimdhënës ka për synim që të sqarojë, duke përdorur një gjuhë të thjeshtë, konceptet themelore lidhur me rreziqet dhe fatkeqësitë si dhe sigurinë në shkolla, që nxënësit të mund ta kuptojnë sa më lehtë.12/03/20181MB
All Save the Children publications are free

Pages