Child Rights Governance

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfReport on the Child-led Ecological Camp Child-led Ecological Camp 'Think of a Better Earth for Children'08/09/2021285KB
application/pdfTe drejtat e miaLiber për ngjyrosje22/02/2021843KB
application/pdfEĞITIM PAKETIEĞITIM PAKETI22/02/2021630KB
application/pdfObrazovni paketOBRAZOVNI PAKET / ATRC i Save the Children22/02/2021649KB
application/pdfEducational packageEducational package/ ATRC and Save the Children22/02/2021654KB
application/pdfPako edukativePako edukative / ATRC & Save the Children22/02/2021735KB
application/pdfHendeku, kurrikula dhe zbatueshmeria e sajKy raport u shkrua nga grupi monitorues i femijeve Respect Our Right (ROR) ne kuader te projektit "Qeverisja për të drejtave të fëmijës-Monitorimi i Konventes për të Drejtat e Fëmijës" projekt ky i mbeshtetur nga Save the Children. 18/03/201912MB
application/pdf Bodovna kartica Zajednice (CSC) Generički vodič za primenu CSC procesa za poboljšanje kvaliteta usluga pruženih deci18/03/20195MB
application/pdfKartela e Vlerësimit të Komunitetit (KVK) si Mjet për llogarUdhëzues i përgjithshëm për përdorim për procesin e KVK, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të ofruara për fëmijë18/03/20195MB
application/pdfThe Community Score Card (CSC) as a Child-centered Social ac A generic guide for implementing CSC process to improve quality of services delivered to children. 18/03/20195MB
All Save the Children publications are free

Pages