DRR & CCA

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfLibër pune për nxënës - Zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitëKy libër pune është një nga shumë rezultatet e projektit “Promovimi i zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë në komunitet, me qasje gjithëpërfshirëse dhe fokus tek fëmijët” implementuar nga Save the Children në Kosovë, i cili synon t'ju mësojë fëmijëve koncepte dhe metoda të ndryshme lidhur me sigurinë në shkolla, përkatësisht rreth zvogëlimit gjithëpërfshirës të rrezikut të fatkeqësive të mundshme.12/03/20182MB
application/pdfDoracak për mësimdhënës-Zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitëKy doracak për mësimdhënës ka për synim që të sqarojë, duke përdorur një gjuhë të thjeshtë, konceptet themelore lidhur me rreziqet dhe fatkeqësitë si dhe sigurinë në shkolla, që nxënësit të mund ta kuptojnë sa më lehtë.12/03/20181MB
application/pdfPlani juaj familiar per fatkeqesiFamiljet mund të përballen me fatkeqësinë duke u përgatitur paraprakisht dhe duke punuar së bashku. Ndiqni hapat e renditura në këtë broshurë për ta hartuar planin tuaj familjar për fatkeqësi.09/02/2017286KB
All Save the Children publications are free