DRR & CCA

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfRaporti i ZRRF-së për legjislacionin dhe përgjegjësitë e palRaporti hulumtues i ZRRF-së për legjislacionin dhe përgjegjësitë e palëve të interesit në Kosovë. Ky studim u mbështet nga “Save the Children Kosovë” për të shqyrtuar kornizën ekzistuese ligjore dhe të politikave mbi Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (MRRF) për të shpjeguar rolet dhe përgjegjësitë nëpër departamente të ndryshme kombëtare dhe komunale për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (ZRrF).25/02/2019256KB
application/pdfReport on legislation and responsibilities of stakeholders. DRR research report on legislation and responsibilities of stakeholders in Kosovo. This study was supported by Save the Children in Kosovo to examine the existing Disaster Risk Management (DRM) legislation and policy framework in Kosovo, to elucidate the roles and responsibilities among various national and municipal departments for effective Disaster Risk Reduction.25/02/2019233KB
application/pdfLibër pune për nxënës - Zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitëKy libër pune është një nga shumë rezultatet e projektit “Promovimi i zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë në komunitet, me qasje gjithëpërfshirëse dhe fokus tek fëmijët” i implementuar nga Save the Children në Kosovë, i cili synon t'ju mësojë fëmijëve koncepte dhe metoda të ndryshme lidhur me sigurinë në shkolla, përkatësisht rreth zvogëlimit gjithëpërfshirës të rrezikut të fatkeqësive të mundshme.21/02/20192MB
application/pdf Plani juaj familiar per fatkeqesiFamiljet mund të përballen me fatkeqësinë duke u përgatitur paraprakisht dhe duke punuar së bashku. Ndiqni hapat e renditura në këtë broshurë për ta hartuar planin tuaj familjar për fatkeqësi.21/02/2019286KB
All Save the Children publications are free