Education

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfUdhëzuesi mbi praktikat e mira të arsimit gjithëpërfshirësUdhëzues me praktikat e mira të arsimit gjithëpërfshirës nga shkollat, për shkollat. Udhëzuesi paraqet një ndihmes shtesë për shkollat të cilat dëshirojnë të bëhen shkolla gjithëpërfshirëse, duke iu ofruar përshkrime të detajuara të secilit element të gjithëpërfshirjes në arsim, duke ofruar edhe tregime rastesh. Përmes këtij udhëzuesi, shkollat do të kenë mundësinë që hap pas hapi të zbatojnë praktika dhe metodologji të cilat janë provuar të suksesshme, me qëllim që të realizojnë të drejtën në arsim për të gjithë.30/08/20222MB
application/pdfFletushka për higjienën e fëmijëve për prindërFletushka për higjienën e fëmijëve për prindër11/08/20223MB
application/pdfFletushka për higjienën e fëmijëve për edukatorëFletushka për higjienën e fëmijëve për edukatorë10/08/20225MB
application/pdfInstrumenti i vezhgimit te femijeve 3-6Instrumenti i vezhgimit te femijeve 3-610/08/2022655KB
application/pdfInstrument vezhgimi per fëmijët 0-3 vjeçInstrument vezhgimi për fëmijët 0-3 vjeç10/02/2021654KB
application/pdfFakte dhe Këshilla mbi kujdesin, zhvillimin dhe edukiminKËSHILLA DHE FAKTE MBI KUJDESIN, ZHVILLIMIN DHE EDUKIMIN NË FËMIJËRI TË HERSHME NGA 0-3 VJEÇ01/02/2021804KB
application/pdf2020 IDELA Baseline Report (Kosovo)2020 IDELA BASELINE REPORT KOSOVO26/01/20214MB
application/pdfKthimi në shkollë në kohë të COVID-19Kthimi në shkollë poster23/09/202012MB
application/pdfSCS OOSC CWD Indicators Final Report Open EMIS for Inclusive Education. Final Report for Save the Children Sweden04/03/20206MB
application/pdfInstrument për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënitInstrumenti për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënit në fëmijërinë e hershme është zhvilluar nga Save the Children dhe është produkt i rishqyrtimit dhe ripërpilimit nga versioni origjinal i 'Protokollit të vëzhgimit të fëmijës në institucionet parashkollore'' i hartuar në vitin 2015. 07/02/2020439KB
All Save the Children publications are free

Pages