Education

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfSvaki dan ucim kroz igruBrošura koju je Save the Children razvio za promociju prednosti igre u ranom detinjstvu22/01/20204MB
application/pdfEvery day I learn through playA brochure developed by Save the Children to promote the benefits of play in early childhood22/01/20205MB
application/pdfÇdo ditë mësoj përmes lojesBroshurë e punuar nga Save the Children për rëndësinë e lojës në fëmijërinë e hershme. 22/01/20205MB
application/pdfInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për ekipin vlerësuesInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për ekipin vlerësues. 14/01/2020919KB
application/pdfInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për shkollën Instrumentet për vlerësimin pedagogjik të funksionimit të fëmijëve me nevoja të veçanta14/01/2020677KB
application/pdfICF-CY on promoting inclusive processes in the educational pICF-CY on promoting inclusive processes in the educational plans of the Republic of Kosovo11/12/2019780KB
application/pdfKNF-FR për promovimin e proceseve gjithëpërfshirëse në planeKNF-FR për promovimin e proceseve gjithëpërfshirëse në planet arsimore të Republikës së Kosovës11/12/2019561KB
application/pdfPako për fasilitator-Permiresimi i qasjes në KZhFH në KosovëPako udhëzuese për lehtësues04/12/20196MB
application/pdfFëmijëria e Hershme: Thesar për tërë jetënPërmbledhje e broshurave në Kujdesin Zhvillimin në Fëmijëri të Hershme të zhvilluara nga Save the Children në Kosovë04/12/201914MB
application/pdfRano Detinjstvo: Blago za citav zivotCollection of Early Childhood Care and Development developed by Save the Children in Kosovo04/12/201917MB
All Save the Children publications are free

Pages