Global Campaign

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfClimate Resilience Snapshot, Middle East and Eastern Europe Below is a snapshot of country offices in the region that are currently engaged in climate resilience, either through a project or through components of climate integrated within their programs such as in the field of education, voice of adolescents and youth, or child rights governance, or working on climate change in their advocacy and campaigns.18/05/2022425KB
application/pdfEse nga Puhiza Shemsedini - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Puhiza Shemsedini e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira. 14/12/20211MB
application/pdfEse nga Gresa Agushi - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Gresa Agushi e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira.14/12/2021874KB
application/pdfEse nga Anila Nikqi - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Anila Nikqi e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira.14/12/2021948KB
application/pdfKonvencija o pravima detetaOva brošura rezimira Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta, koja objašnjava ko su deca, sva njihova prava i odgovornosti vlada.17/11/202147KB
application/pdfConvention on the Rights of the ChildThis brochure summarizes the United Nations Convention on the Rights of the Child, which explains who children are, all their rights, and the responsibilities of governments. 17/11/202131KB
application/pdfKonventa e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e FëmijësKjo broshurë e Save the Children, e paraqet një përmbledhje të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, e cila shpjegon se kush janë fëmijët, cilat janë të drejtat e tyre dhe cilat janë përgjegjësitë e qeverive.17/11/202131KB
All Save the Children publications are free