Health & Nutrition

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfAQH Campaign HighlightsAQH Campaign Highlights 30/04/2018772KB
application/pdfBreastfeeding General information on the importance and how to of breastfeeding12/03/20184MB
application/pdfBreastfeeding Week Campaign Highlights 2018The following document summarizes the main activities that took place during our Breastfeeding Week Campaign (October 1st - 7th 2018).08/11/20182MB
application/pdfDhëmbët: Rëndësia, mirëmbajtja dhe këshilla praktikeKjo broshurë është krijuar për prindër/kujdestar/edukator dhe ka për qëllim promovimin e higjienes së mirë dentare për një shëndet më të mirë për fëmijët.01/06/20194MB
application/pdfGjidhenia Broshure informuese mbi gjidhenien dhe rendesine qe ka per femijen dhe për nënën. 05/08/20194MB
application/pdfGjidhenia Broshure mbi gjidhenien 05/08/20207MB
application/pdfModeli i Shërbimeve të Bazuara në Komunitet Qëllimi i këtij aktiviteti është të theksojë praktikat më të mira të zbatuara në Qendrat HANDIKOS të Rehabilitimit të Bazuar në Bashkësi (QRBB), që funksionojnë në komunat Ferizaj dhe Gjakovë, të financuara nga donatori Margaret Cargill Philantropy (MACP) dhe implementuara në partneritet me Save the Children International në Kosovë.02/04/2019893KB
application/pdfPërmbledhje e zhvillimeve të Projektit MACPPërmbledhje e zhvillimeve në projektin “Shërbimet e Bazuara në Komunitet për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara” / “Community Based Services for Children with Disabilities” (MACP), periudha Janar 2016 – Dhjetor 201719/03/20183MB
application/pdfQuality of Care Study 2018The Quality of Care (QoC) study is designed to consider key aspects of Primary Health Care (PHC) services, primarily from the perspective of the patient who is receiving the service rather than the perspective of the health professional who is providing the service. The study was originally designed for the Accessible Quality Healthcare (AQH) project with a focus on Non-Communicable Diseases (NCDs), and more specifically on diabetes and hypertension as these are key areas of interest for the project. When the study was first conducted in the 12 project municipalities in 2016 the findings provided those municipalities with evidence about the current status of their PHC services. In 2018, at the request of the Minster of Health, the same study was undertaken in all 38 municipalities and municipality-specific data has been produced for each municipality. This provides research-based data to support PHC managers and service providers in making evidence-based decisions in their municipalities. This report provides consolidated data that illustrates the current status of PHC from the national perspective. The data indicates a number of areas where things work well but also other areas where further improvements are needed.28/02/20193MB
application/pdfRREGULLAT PËR TË QENË TË SIGURT NË KOPSHT GJATË COVID-19RREGULLAT PËR TË QENË TË SIGURT NË KOPSHT GJATË KOHËS SË KORONAVIRUSIT01/09/20202MB
All Save the Children publications are free

Pages