Other

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz UmetnostHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz Umetnost25/01/2022129KB
application/pdfInfografika "Mbështetje për Shërbime më të mira Sociale''Infografika27/02/2020104KB
application/pdfInfografika EU Socijalna UslugaInfografika27/02/2020129KB
application/pdfInstrumenti i Vezhgimit 0-3 vjeqInstrumenti i vezhgimit20/11/2020666KB
application/pdfJACANJE PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA ZA NAJUGROŽENIJE GRUPE NALjudima koji žive u najlošijim uslovima i okruženjima neophodna je hitna pažnja u ovo vreme krize od pandemije. Reaktivne, pristupne i kvalitetne socijalne usluge su bitne da bi se oslobodili pritiska od najveće globalne krize našeg vremena. Celokupni cilj projekta ’’Jacanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu, kao odgovor na Kovid-19 svrha projekta’’ je da poveća dostupnost socijalnih usluga visokog kvaliteta kroz finansiranje od finansirajućeg mehanizma treće strane za NVO koje su pružaoci socijalnih usluga na Kosovu za najugroženije grupe kao što su ljudi sa invaliditetom.16/04/2021155KB
application/pdfKartë SocialeKarta sociale është një përmbledhje e dokumenteve të institucioneve publike që ofrojnë shërbime sociale, shëndetësore dhe arsimore për fëmijët me aftësi të kufizuara.30/11/20212MB
application/pdfKëshilla për relaksim dhe mbrojtje nga COVID-19Këshilla për relaksim dhe mbrojtje nga COVID-1913/10/2020787KB
application/pdfKthimi në shkollë- këshilla për mësimdhënësKthimi në shkollë- këshilla për mësimdhënës01/02/2021821KB
application/pdfKujdesi për shëndetin mendor dhe mbështetja psiko-socialeKujdesi për shëndetin mendor dhe mbështetja psiko-sociale e fëmijëve dhe prindërve gjatë pandemisë COVID-19 bazuar në disiplinën pozitive22/02/20213MB
application/pdfMonitorimi dhe Vleresimi i Sherbimeve Sociale ne KosoveSfidat e politikave dhe rekomandime26/12/2019364KB
All Save the Children publications are free

Pages