Other

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfNadzor i procena socijalnih usluga na KosovoIzazovi i politika preporuke26/12/2019282KB
application/pdfNeeds Assessment Study on the Employability of YwD in KosovoThis study assessed the needs of YwD in the country and aimed to understand the compatibility of their work skills with the labour market needs. This gender-sensitive analysis placed a special focus on the significance of education and vocational training as a pre-requisite for increased employability chances. It also provides an overview of the discrepancies between policy and practice, in terms of education, vocational training and employment of youth with disabilities.18/10/20211MB
application/pdfOpen EMIS Kosovo - Scoping Mission ReportThe Scoping Mission, comprising of a Needs Assessment and Gap Analysis, was conducted, with the Ministry of Education, Science and Technology (“The Ministry”) and in conjunction with Save the Children Kosovo and Save the Children Sweden, from the 6th to the 10th of November in Pristina, The Republic of Kosovo. 16/05/2018296KB
application/pdfOpenEMIS Kosovë - Raport mbi misionin e fushëveprimitMisioni i fushëveprimit, i cili përbëhet prej vlerësimit të nevojave dhe analizës së boshllëqeve, është realizuar me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (“Ministria”) dhe në bashkëpunim me “Save the Children Kosovë” dhe “Save the Children Suedi”, nga data 6 deri më 10 nëntor në Prishtinë, Republika e Kosovës.16/05/2018937KB
application/pdfPërshtatjet për aktivitetet e HEART.Përshtatjet për aktivitetet e HEART.21/12/2020317KB
application/pdfPolicy Brief: Monitoring and Evaluation of Social ServicesPolicy Brief26/12/2019283KB
application/pdfPoster- SuperheronjëtPoster 01/02/20212MB
application/pdfPrilagođavanje aktivnosti HEARTPrilagođavanje aktivnosti HEART.21/12/2020241KB
application/pdfRaporti 'Zërat e Rinj' 2022 KosovëZërat e Rinj është një anketë mbarëkombëtare për mendimet e fëmijëve rreth çështjeve të ndryshme dhe realizohet duke përdorur Pyetësorë. Pyetjet adresojnë përgjegjësi dhe tema komunale dhe kombëtare, siç është pjesëmarrja në vendimmarrje, arsimi, siguria, e ardhmja, ndryshimet klimatike dhe mjedisi, aspektet e barazisë gjinore, çështjet lidhur me COVID-19 dhe shëndeti mendor. Rezultatet kuantitative të anketës janë analizuar dhe diskutuar me fëmijët duke e përdorur metodologjinë e diskutimeve në grupe fokusi. Diskutimet në Fokus Grupe (DFG) kanë qenë të përbëra nga fëmijë nga komuna e Prishtinës, Mitrovicës, Gjakovës, Gjilanit dhe Prizrenit.26/05/20223MB
application/pdfReach of the project ''Support for Better Social Services'Infographic27/06/2019103KB
All Save the Children publications are free

Pages