Other

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfUdhëzues i detajuar për prindër, kujdestar/e dhe edukator/e Qendra për studime të avancuara FIT (Qendra FIT) në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë ka ndërmarrë një nismë për të zhvilluar një udhëzues të detajuar për prindër, kujdestarë dhe edukatorë/mësimdhënës lidhur me përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët. Ky Udhëzues është realizuar në kuadër të projektit “Promovimi i përdorimit të internetit në mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt në mesin e fëmijëve”.04/03/20191MB
application/pdfUdhëzues i detajuar për fëmijë për rrjetet socialeQendra për Studime të Avancuara FIT (Qendra FIT ) në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë ka përpiluar këtë udhëzues të detajuar për fëmijët që përdorin rrjetet sociale, në mënyrë që t’i pajisë ata me njohuri të nevojshme për të pasur një përvojë sa më të këndshme dhe të sigurt gjatë kohës që e kalojnë duke shfrytëzuar mundësitë e shumta që ofrojnë ato rrjete. Kjo nismë është realizuar në kuadër të projektit “Promovimi i përdorimit të internetit në mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt në mesin e fëmijëve”. 04/03/20191MB
application/pdfTë arriturat e ' Mbeshtetje per Shërbime më të mira sociale'Infografikë me shifra që tregojnë të arriturat e projektit 'Shërbime më të mira Sociale' 27/06/2019104KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSupplier DeclarationSupplier Declaration14/10/201914KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSupplier DeclarationSupplier Declaration12/11/202113KB
application/pdfSTRENGTHENING SOCIAL SERVICE PROVISION FOR THE MOST VULNERABPeople who live in the most disadvantaged conditions and environments need immediate attention in times of a pandemic crisis. Responsive, accessible, and quality social services are essential to relieve the pressure of the major global crisis of our time. The overall objective of “Strengthening Social Service Provision for the most vulnerable groups in Kosovo in response to COVID-19” project is to increase the availability of high quality and accessible social services through a third-party financing mechanism for NGOs who are providers of social services in Kosovo for the most vulnerable groups such as people with disabilities.16/04/2021154KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetSocial media InsightsEU Project26/12/201953KB
application/pdfSituation Analysis Report (English)Sitution Analysis: "Legal and Fiscal Context as well as the Capacities of Social Service Providers in Kosovo" Report16/03/20181MB
application/pdfSiguria në Internet gjatë COVID-19Broshura- Siguria në Internet gjatë COVID-1913/10/20201MB
application/pdfSi të bëhësh superhero? Broshurë për nxënësSi të bëhësh superhero? Broshurë për nxënës01/02/20211MB
All Save the Children publications are free

Pages