Other

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfPërshtatjet për aktivitetet e HEART.Përshtatjet për aktivitetet e HEART.21/12/2020317KB
application/pdfOpenEMIS Kosovë - Raport mbi misionin e fushëveprimitMisioni i fushëveprimit, i cili përbëhet prej vlerësimit të nevojave dhe analizës së boshllëqeve, është realizuar me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (“Ministria”) dhe në bashkëpunim me “Save the Children Kosovë” dhe “Save the Children Suedi”, nga data 6 deri më 10 nëntor në Prishtinë, Republika e Kosovës.16/05/2018937KB
application/pdfOpen EMIS Kosovo - Scoping Mission ReportThe Scoping Mission, comprising of a Needs Assessment and Gap Analysis, was conducted, with the Ministry of Education, Science and Technology (“The Ministry”) and in conjunction with Save the Children Kosovo and Save the Children Sweden, from the 6th to the 10th of November in Pristina, The Republic of Kosovo. 16/05/2018296KB
application/pdfNeeds Assessment Study on the Employability of YwD in KosovoThis study assessed the needs of YwD in the country and aimed to understand the compatibility of their work skills with the labour market needs. This gender-sensitive analysis placed a special focus on the significance of education and vocational training as a pre-requisite for increased employability chances. It also provides an overview of the discrepancies between policy and practice, in terms of education, vocational training and employment of youth with disabilities.18/10/20211MB
application/pdfNadzor i procena socijalnih usluga na KosovoIzazovi i politika preporuke26/12/2019282KB
application/pdfMonitorimi dhe Vleresimi i Sherbimeve Sociale ne KosoveSfidat e politikave dhe rekomandime26/12/2019364KB
application/pdfKujdesi për shëndetin mendor dhe mbështetja psiko-socialeKujdesi për shëndetin mendor dhe mbështetja psiko-sociale e fëmijëve dhe prindërve gjatë pandemisë COVID-19 bazuar në disiplinën pozitive22/02/20213MB
application/pdfKthimi në shkollë- këshilla për mësimdhënësKthimi në shkollë- këshilla për mësimdhënës01/02/2021821KB
application/pdfKëshilla për relaksim dhe mbrojtje nga COVID-19Këshilla për relaksim dhe mbrojtje nga COVID-1913/10/2020787KB
application/pdfKartë SocialeKarta sociale është një përmbledhje e dokumenteve të institucioneve publike që ofrojnë shërbime sociale, shëndetësore dhe arsimore për fëmijët me aftësi të kufizuara.30/11/20212MB
All Save the Children publications are free

Pages