Other

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfFive Minutes of Inspiration’ - “Education, Social IntegratioFive Minutes of Inspiration’ - “Education, Social Integration and Development: Realizing the Rights of Children with Disabilities”24/02/2020618KB
application/pdfEU Social Services InfographicInfographic of the results from "Support for better social services" project27/02/2020103KB
application/pdfDoseg projekta '' Podrška boljim socijalnim uslugama ''Infografika27/06/2019129KB
application/pdfDita imePlanifiko diten e fëmijës gjatë qëndrimit në shtëpi gjatë kohës së vetizolimit si pasoje e COVID-1920/03/20202MB
application/pdfDikhipe vash mentaluno sastipe thay psiko-socialuno phikoipeDikhipe vash mentaluno sastipe thay psiko-socialuno phikoipe e qhavorengo thay dadalaryengo ano COVID-19 bazirimo ani pozitivuni disciplina22/02/20213MB
application/pdfConsent FormConsent Form - Only for applicants wishing to apply for the "Local/ International Consultant or Consultancy Company to conduct Mapping and Assessment of Interventions on Family Strengthening" vacancy.22/11/2018113KB
application/pdfBrošura 'Glasovi Mladih' 2022 KosovoGlasovi Mladih su široko nacionalno istraživanje koje predstavlja glasove 1242 dečaka i devojčica od 12 do 16 godina sa Kosova o važnim pitanjima za njih kao što su nihovo učešće u donošenju odluka, pogledi na obrazovanje, bezbednost, osetljiva rodna pitanja, teme o COVID-19 i mišljenja o psiho-socijalnim izazovima i uticajnim globalnim procesima kao što su klimatske promene i životna okolina.26/05/20224MB
application/pdfBroshura "Zërat e Rinj" 2022 Kosovë‘‘Zëri ynë’’ është një hulumtim mbarëkombëtar që mbledh zërat e 1242 djemve dhe vajzave 12-16 vjeç nga Kosova duke vënë në pah mendimet e tyre për çështje të rëndësishme për ta si: pjesëmarrja e tyre në vendimmarrje, arsimi, siguria, çështjet gjinore, sfidat me pandeminë, ndryshimet klimatike dhe çeshtjet mjedisore26/05/20224MB
application/pdfAnaliza e Situates - Raporti (Shqip)Raporti "Analizë e Situatës: Konteksti ligjor dhe fiskal si dhe kapacitetet e ofruesve të shërbimeve sociale në Kosovë"16/03/20181MB
application/pdfAdjustment of HEART activitiesAdjustment of HEART activities21/12/2020161KB
All Save the Children publications are free

Pages