Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfSituation Analysis Report (English)Sitution Analysis: "Legal and Fiscal Context as well as the Capacities of Social Service Providers in Kosovo" Report16/03/20181MB
application/pdfSituation Analysis Report (Serbian)Situation Analysis Report in Serbian19/03/20181MB
application/pdfPërmbledhje e zhvillimeve të Projektit MACPPërmbledhje e zhvillimeve në projektin “Shërbimet e Bazuara në Komunitet për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara” / “Community Based Services for Children with Disabilities” (MACP), periudha Janar 2016 – Dhjetor 201719/03/20183MB
application/pdfAQH Campaign HighlightsAQH Campaign Highlights 30/04/2018772KB
application/pdfMACP Campaign HighlightsMACP Campaign Highlights02/05/2018618KB
application/pdfOpen EMIS Kosovo - Scoping Mission ReportThe Scoping Mission, comprising of a Needs Assessment and Gap Analysis, was conducted, with the Ministry of Education, Science and Technology (“The Ministry”) and in conjunction with Save the Children Kosovo and Save the Children Sweden, from the 6th to the 10th of November in Pristina, The Republic of Kosovo. 16/05/2018296KB
application/pdfOpenEMIS Kosovë - Raport mbi misionin e fushëveprimitMisioni i fushëveprimit, i cili përbëhet prej vlerësimit të nevojave dhe analizës së boshllëqeve, është realizuar me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (“Ministria”) dhe në bashkëpunim me “Save the Children Kosovë” dhe “Save the Children Suedi”, nga data 6 deri më 10 nëntor në Prishtinë, Republika e Kosovës.16/05/2018937KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetAnnex 2 - Budget Template - Inclusive Education 201821/05/201821KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentAnnex 1 - Project Proposal Template - Inclusive Education21/05/201831KB
application/vnd.ms-excelAnnex 3 - Vetting Information Template - Inclusive Education21/05/201869KB
All Save the Children publications are free

Pages