Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfMedia ethics and the protection of children’s rightsMedia ethics and the protection of children’s rights in the media-ALB29/11/201651KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetSocial media InsightsEU Project26/12/201953KB
application/pdfEtika e medieve, mbrojtja e të drejtave të fëmiut në mediaBroshurë në - etika e medieve dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në medie21/02/201956KB
application/vnd.ms-excelAnnex 3 Vetting Information Inclusive Education Annex 3 is Vetting Information on the Inclusive Education Request for Proposal14/03/201869KB
application/vnd.ms-excelAnnex 3 - Vetting Information Template - Inclusive Education21/05/201869KB
application/pdfHEART Guidelines and tipsHEART Guidelines and tips21/12/202070KB
application/pdfHEART: Udhëzuesi dhe këshillatHEART: Udhëzuesi dhe këshillat21/12/202070KB
application/pdfMedia Ethics and the Protection of Children's Rights The "Media Ethics and the Protection of Children's Rights in the Media" guidelines and code of conduct is written with the support of Save the Children in Kosovo and the Journalism Department of the University of Prishtina "Hasan Prishtina". This document aims to introduce the media, journalists, and anyone involved in the portrayal of children, with a guide to responsible reporting.02/07/201875KB
application/pdfHEART Smernice i savetiHEART Smernice i saveti25/01/202277KB
application/pdfMBËSHTETJE PËR SHËRBIME MË TË MIRA SOCIALEBroshure mbi projektin18/07/201782KB
All Save the Children publications are free

Pages