Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfPODRŠKA ZA BOLJE SOCIJALNE USLUGEPREGLED PROJEKTA16/10/2017111KB
application/pdfConsent FormConsent Form - Only for applicants wishing to apply for the "Local/ International Consultant or Consultancy Company to conduct Mapping and Assessment of Interventions on Family Strengthening" vacancy.22/11/2018113KB
application/pdfHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz UmetnostHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz Umetnost25/01/2022129KB
application/pdfDoseg projekta '' Podrška boljim socijalnim uslugama ''Infografika27/06/2019129KB
application/pdfInfografika EU Socjalna UslugaInfografika27/02/2020129KB
application/pdfInfografika EU Socijalna UslugaInfografika27/02/2020129KB
application/pdfManuali per perfshirjen e femijeve Manuali per perfshirjen e femijeve ne planifikim dhe buxhetim komunal03/02/2017138KB
application/pdfAnaliza a situates mbi rendesin e perfshirjes se femijeveAnaliza a situates mbi rendesine e perfshirjes se femijeve ne buxhetim03/02/2017142KB
application/pdf Media ethics and the protection of child rights in mediaBrochure on media ethics and the protection of children’s rights in the media in Kosovo21/02/2019146KB
application/pdfInfo-graphics: Mbështetje për shërbime më të mira socialeKjo infografikë përmbledh të dhënat kyçe rreth 27 OJQ-të fituese të nën-granteve të Bashkimit Evropian, të mundësuara në kuadër të projektit "Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë”26/07/2018147KB
All Save the Children publications are free

Pages