Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfPrilagođavanje aktivnosti HEARTPrilagođavanje aktivnosti HEART.21/12/2020241KB
application/pdfRaporti i ZRRF-së për legjislacionin dhe përgjegjësitë e palRaporti hulumtues i ZRRF-së për legjislacionin dhe përgjegjësitë e palëve të interesit në Kosovë. Ky studim u mbështet nga “Save the Children Kosovë” për të shqyrtuar kornizën ekzistuese ligjore dhe të politikave mbi Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (MRRF) për të shpjeguar rolet dhe përgjegjësitë nëpër departamente të ndryshme kombëtare dhe komunale për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (ZRrF).25/02/2019256KB
application/pdfMonitoring and evaluation of social services in KosovoMonitoring and evaluation of social services in Kosovo; policy challenges19/03/2020269KB
application/pdfNadzor i Procena Socijalnih Usluga na KosovoIzazovi politika i preporuke26/12/2019282KB
application/pdfNadzor i procena socijalnih usluga na KosovoIzazovi i politika preporuke26/12/2019282KB
application/pdfNadzor i Procena Socijalnih Usluga Na KosovuNadzor I Procena Socijalnih Usluga Na Kosovu 19/03/2020282KB
application/pdfPolicy Brief: Monitoring and Evaluation of Social ServicesPolicy Brief26/12/2019283KB
application/pdfReport on the Child-led Ecological Camp Child-led Ecological Camp 'Think of a Better Earth for Children'08/09/2021285KB
application/pdf Plani juaj familiar per fatkeqesiFamiljet mund të përballen me fatkeqësinë duke u përgatitur paraprakisht dhe duke punuar së bashku. Ndiqni hapat e renditura në këtë broshurë për ta hartuar planin tuaj familjar për fatkeqësi.21/02/2019286KB
application/pdfECCD Situation AnalysisIDENTIFICATION OF THE EXTENT OF EDUCATORS’ PROFESSIONALISM, PARENTS’ EXPECTATIONS, AND THE INCLUSION OF ETHNIC MINORITY CHILDREN AND CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS03/07/2015291KB
All Save the Children publications are free

Pages