Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfDoracak për mësimdhënës Ky doracak synon ta rrisë ndërgjegjësimin e mësimdhënësve për Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës të Republikës së Kosovës në mënyrë që mësimdhënësit e të gjitha niveleve arsimore t’i vetëdijesojnë dhe edukojnë fëmijët për t’i realizuar dhe mbrojtur të drejtat e tyre që u garantohen me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës të Republikës së Kosovës.08/11/20215MB
application/pdfDoseg projekta '' Podrška boljim socijalnim uslugama ''Infografika27/06/2019129KB
application/pdfDPPP PrimerDisiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm www.positivedisciplineeveryday.com © Disiplina Pozitive në Jetën e Përditshme 24/07/2020587KB
application/pdfEarly Childhood: Treasure for LifeEarly Childhood Care and Development broshures, developed by Save the Children in Kosovo04/12/201917MB
application/pdfEarthquake School DrillEarthquake School Drill at the “Selami Hallaqi” Primary School in Gjilan23/01/20142MB
application/pdfECCD Situation AnalysisIDENTIFICATION OF THE EXTENT OF EDUCATORS’ PROFESSIONALISM, PARENTS’ EXPECTATIONS, AND THE INCLUSION OF ETHNIC MINORITY CHILDREN AND CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS03/07/2015291KB
application/pdfEducational packageEducational package/ ATRC and Save the Children22/02/2021654KB
application/pdfEĞITIM PAKETIEĞITIM PAKETI22/02/2021630KB
application/pdfEse nga Anila Nikqi - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Anila Nikqi e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira.14/12/2021948KB
application/pdfEse nga Gresa Agushi - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Gresa Agushi e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira.14/12/2021874KB
All Save the Children publications are free

Pages