Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdf'Young Voices' Kosovo Report 2022Young Voices is a nation-wide survey on what children think about certain issues and it is carried out using questionnaires. The questions address both municipal and national responsibilities and themes, such as participation in decision making, education, safety, the future, climate change and environment, aspects of gender equality, COVID-19 related issues and mental health. Quantitative results of the survey have been analyzed by and discussed with children using focus group discussion methodology. Focus group discussions (FGD) consisted of children from the municipalities of Prishtina/Priština, Mitrovica, Gjakova/ Đakovica, Gjilan/Gnjilane and Prizren.26/05/20223MB
application/pdfClimate Resilience Snapshot, Middle East and Eastern Europe Below is a snapshot of country offices in the region that are currently engaged in climate resilience, either through a project or through components of climate integrated within their programs such as in the field of education, voice of adolescents and youth, or child rights governance, or working on climate change in their advocacy and campaigns.18/05/2022425KB
application/pdfGreen Deal TrainingReport06/05/20222MB
application/pdfSaveti sa Prilagodavanje Heart AktivnosniSaveti sa Prilagodavanje Heart Aktivnosni25/01/2022361KB
application/pdfHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz UmetnostHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz Umetnost25/01/2022129KB
application/pdfHEART Smernice i savetiHEART Smernice i saveti25/01/202277KB
application/pdfEse nga Puhiza Shemsedini - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Puhiza Shemsedini e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira. 14/12/20211MB
application/pdfEse nga Gresa Agushi - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Gresa Agushi e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira.14/12/2021874KB
application/pdfEse nga Anila Nikqi - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Anila Nikqi e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira.14/12/2021948KB
application/pdfModelet e praktikave të mira për pjesëmarrjen e fëmijëve Në këtë raport janë përmbledhur praktikat më të mira për ngritjen e kapaciteteve të fëmijëve për të ushtruar ndikim në vendimmarrje në Kosovë, Moldavi, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Ukrainë duke përfshirë rekomandime për mënyrat si mund të përdoren këto praktika për të rindërtuar sisteme më të mira të pjesëmarrjes së fëmijëve.03/12/20212MB
All Save the Children publications are free

Pages