Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz UmetnostHEART_Isceljenje i Obrazovanje kroz Umetnost25/01/2022129KB
application/pdfHEART Smernice i savetiHEART Smernice i saveti25/01/202277KB
application/pdfEse nga Puhiza Shemsedini - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Puhiza Shemsedini e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira. 14/12/20211MB
application/pdfEse nga Gresa Agushi - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Gresa Agushi e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira.14/12/2021874KB
application/pdfEse nga Anila Nikqi - Mbro Arsimin TonëSave the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t'u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur se si të mësuarit nga distanca ndikoi në mirëqenien e tyre mendore dhe për të treguar se si ata e kanë përjetuar kthimin në shkolla. Kjo është eseja e Anila Nikqi e cila u zgjodh nga vetë fëmijët si një nga tre esetë më të mira.14/12/2021948KB
application/pdfModelet e praktikave të mira për pjesëmarrjen e fëmijëve Në këtë raport janë përmbledhur praktikat më të mira për ngritjen e kapaciteteve të fëmijëve për të ushtruar ndikim në vendimmarrje në Kosovë, Moldavi, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Ukrainë duke përfshirë rekomandime për mënyrat si mund të përdoren këto praktika për të rindërtuar sisteme më të mira të pjesëmarrjes së fëmijëve.03/12/20212MB
application/pdfIzveštaj o modelima najbolje prakse u učešću dece Ovaj izveštaj prikuplja najbolje prakse u jačanju kapaciteta dece da utiču na donošenje odluka na Kosovu, u Moldaviji, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Ukrajini, uključujući preporuke o tome kako se ove prakse mogu koristiti za izgradnju boljih sistema učešća dece.03/12/20212MB
application/pdfBest practice models of child participation This report gathers best practices in capacity strengthening of children to influence decision-making in Kosovo, Moldova, North Macedonia, Serbia and Ukraine encompassing recommendations on how these practices can be used to build back better systems of child participation.03/12/20212MB
application/pdfKartë SocialeKarta sociale është një përmbledhje e dokumenteve të institucioneve publike që ofrojnë shërbime sociale, shëndetësore dhe arsimore për fëmijët me aftësi të kufizuara.30/11/20212MB
application/pdfHandbook for teachersThe purpose of this handbook is to raise teachers' awareness of the Law on Child Protection of the Republic of Kosovo so that teachers of all levels of education can raise awareness and educate children to realize and protect their rights guaranteed under the Law on Child Protection of the Republic of Kosovo.22/11/20214MB
All Save the Children publications are free

Pages