Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfPolicy Brief: Monitoring and Evaluation of Social ServicesPolicy Brief26/12/2019283KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetSocial media InsightsEU Project26/12/201953KB
application/pdfICF-CY on promoting inclusive processes in the educational pICF-CY on promoting inclusive processes in the educational plans of the Republic of Kosovo11/12/2019780KB
application/pdfKNF-FR për promovimin e proceseve gjithëpërfshirëse në planeKNF-FR për promovimin e proceseve gjithëpërfshirëse në planet arsimore të Republikës së Kosovës11/12/2019561KB
application/pdfPako për fasilitator-Permiresimi i qasjes në KZhFH në KosovëPako udhëzuese për lehtësues04/12/20196MB
application/pdfFëmijëria e Hershme: Thesar për tërë jetënPërmbledhje e broshurave në Kujdesin Zhvillimin në Fëmijëri të Hershme të zhvilluara nga Save the Children në Kosovë04/12/201914MB
application/pdfRano Detinjstvo: Blago za citav zivotCollection of Early Childhood Care and Development developed by Save the Children in Kosovo04/12/201917MB
application/pdfEarly Childhood: Treasure for LifeEarly Childhood Care and Development broshures, developed by Save the Children in Kosovo04/12/201917MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSupplier DeclarationSupplier Declaration14/10/201914KB
application/pdfGjidhenia Broshure informuese mbi gjidhenien dhe rendesine qe ka per femijen dhe për nënën. 05/08/20194MB
All Save the Children publications are free

Pages