Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfSituation Analysis Report (English)Sitution Analysis: "Legal and Fiscal Context as well as the Capacities of Social Service Providers in Kosovo" Report16/03/20181MB
application/pdfAnaliza e Situates - Raporti (Shqip)Raporti "Analizë e Situatës: Konteksti ligjor dhe fiskal si dhe kapacitetet e ofruesve të shërbimeve sociale në Kosovë"16/03/20181MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentAnnex 1 Project Proposal Template Inclusive EducationAnnex 1 of the Project Proposal Template of the Inclusive Education Request for Proposal 14/03/201831KB
application/vnd.ms-excelAnnex 3 Vetting Information Inclusive Education Annex 3 is Vetting Information on the Inclusive Education Request for Proposal14/03/201869KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetAnnex 2 Budget Template Inclusive EducationAnnex 2 of the Request for Proposal on Inclusive Education14/03/201821KB
application/pdfBreastfeeding General information on the importance and how to of breastfeeding12/03/20184MB
application/pdfLibër pune për nxënës - Zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitëKy libër pune është një nga shumë rezultatet e projektit “Promovimi i zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë në komunitet, me qasje gjithëpërfshirëse dhe fokus tek fëmijët” implementuar nga Save the Children në Kosovë, i cili synon t'ju mësojë fëmijëve koncepte dhe metoda të ndryshme lidhur me sigurinë në shkolla, përkatësisht rreth zvogëlimit gjithëpërfshirës të rrezikut të fatkeqësive të mundshme.12/03/20182MB
application/pdfDoracak për mësimdhënës-Zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitëKy doracak për mësimdhënës ka për synim që të sqarojë, duke përdorur një gjuhë të thjeshtë, konceptet themelore lidhur me rreziqet dhe fatkeqësitë si dhe sigurinë në shkolla, që nxënësit të mund ta kuptojnë sa më lehtë.12/03/20181MB
application/pdfQuestions and Answers for sub-granting scheme for ESSVG Enhancing Social Services for Vulnerable Groups Sub-Granting Scheme Reference: 2016/383-067 On December 15, 2017, Save the Children office in Kosova/o launched the EU-funded Call for Proposals under the Sub-Grant Scheme Enhancing Social Services for Vulnerable Groups, part of the EU-funded project “Support for Better Social Services for the Most Vulnerable Groups”. As part of this Call, Save the Children International in Kosova/o organized two (2) Information Sessions in Prishtinë/Priština and North Mitrovica/Mitrovicë on December 27, 2018, during which prospective applicants had the chance to ask questions on any aspect of the Call. In addition to the two information sessions, prospective applicants also had the chance to pose questions via e-mail by January 9th, 2018. In the document are the questions posed during the information sessions and via e-mail, and the answers provided. 17/01/2018618KB
application/pdfPODRŠKA ZA BOLJE SOCIJALNE USLUGEPREGLED PROJEKTA16/10/2017111KB
All Save the Children publications are free

Pages