Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfInfografika "Mbështetje për Shërbime më të mira Sociale''Infografika27/02/2020104KB
application/pdfEU Social Services InfographicInfographic of the results from "Support for better social services" project27/02/2020103KB
application/pdfFive Minutes of Inspiration’ - “Education, Social IntegratioFive Minutes of Inspiration’ - “Education, Social Integration and Development: Realizing the Rights of Children with Disabilities”24/02/2020618KB
application/pdfInstrument për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënitInstrumenti për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënit në fëmijërinë e hershme është zhvilluar nga Save the Children dhe është produkt i rishqyrtimit dhe ripërpilimit nga versioni origjinal i 'Protokollit të vëzhgimit të fëmijës në institucionet parashkollore'' i hartuar në vitin 2015. 07/02/2020439KB
application/pdfUnderstanding Access and Quality in Kosovo’s Early ChildhoodIn 2018 and 2019 Save the Children Kosovo implemented Improving Access and Quality to Early Childhood Care and Development with 1500 children. Earlier research by the Kosovo Ministry of Education, Science and Technology found that participation in ECE did not translate into better performance in school for children. This program and subsequent study looked to better understand quality in these ECE centers. The study sample included 385 children across 10 ECCD centers in eight Kosovo municipalities. As a result of the findings, Save the Children Kosovo is working with ECCD educators to target specific areas where children struggled the most. It is also making recommendations to the Ministry of Education, Science and Technology about integrating more literacy messages into existing curricula. Finally, potential for future improvement can also focus on the home environment, where parents can engage children in learning activities.22/01/20202MB
application/pdfSvaki dan ucim kroz igruBrošura koju je Save the Children razvio za promociju prednosti igre u ranom detinjstvu22/01/20204MB
application/pdfEvery day I learn through playA brochure developed by Save the Children to promote the benefits of play in early childhood22/01/20205MB
application/pdfÇdo ditë mësoj përmes lojesBroshurë e punuar nga Save the Children për rëndësinë e lojës në fëmijërinë e hershme. 22/01/20205MB
application/pdfInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për ekipin vlerësuesInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për ekipin vlerësues. 14/01/2020919KB
application/pdfInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për shkollën Instrumentet për vlerësimin pedagogjik të funksionimit të fëmijëve me nevoja të veçanta14/01/2020677KB
All Save the Children publications are free

Pages