Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfObrazovni paketOBRAZOVNI PAKET / ATRC i Save the Children22/02/2021649KB
application/pdfEducational packageEducational package/ ATRC and Save the Children22/02/2021654KB
application/pdfPako edukativePako edukative / ATRC & Save the Children22/02/2021735KB
application/pdf Mentalna zdravstvena zaštita i psihosocijalna podrška deci Mentalna zdravstvena zaštita i psihosocijalna podrška deci i roditeljima tokom COVID-19 pandemije na osnovu pozitivne discipline 22/02/20213MB
application/pdfDikhipe vash mentaluno sastipe thay psiko-socialuno phikoipeDikhipe vash mentaluno sastipe thay psiko-socialuno phikoipe e qhavorengo thay dadalaryengo ano COVID-19 bazirimo ani pozitivuni disciplina22/02/20213MB
application/pdfKujdesi për shëndetin mendor dhe mbështetja psiko-socialeKujdesi për shëndetin mendor dhe mbështetja psiko-sociale e fëmijëve dhe prindërve gjatë pandemisë COVID-19 bazuar në disiplinën pozitive22/02/20213MB
application/pdfInstrument vezhgimi per fëmijët 0-3 vjeçInstrument vezhgimi për fëmijët 0-3 vjeç10/02/2021654KB
application/pdfPoster- SuperheronjëtPoster 01/02/20212MB
application/pdfShkolla është thesar për jetë - këshilla për prindërShkolla është thesar për jetë - këshilla për prindër01/02/20211MB
application/pdfSi të bëhësh superhero? Broshurë për nxënësSi të bëhësh superhero? Broshurë për nxënës01/02/20211MB
All Save the Children publications are free

Pages